2019-10-14 11:14 #0 av: Bladens sång!

Hej, jag undrar hur man ska kunna skapa en fysisk hjälp ande?
Som en bjära fast inte just en bjära. Och vad man kan skapa och fet man skapar kan göra?