Allmänt

Wicca - naturreligion eller inte

2017-08-09 23:46 #0 av: Bappho

Den här artikeln diskuteras just nu i en Gardneriansk facebookgrupp så jag undrar vad ni tycker. Wicca - naturreligion eller inte?

Maybe Wicca is Not a Nature Religion?

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2017-08-10 08:50 #1 av: Völse

Jag säger nej. (Utifrån min begränsade kunskap om wicca.) Naturreligion betyder för mig att det börjar med naturen, den är orsaken till att religionen uppstår. Intressant diskussion låter det som.

Anmäl
2017-08-10 14:45 #2 av: Ravenna

Hmm, vad intressant artikel och ämne.  Jag måste säga att jag håller med vad Völse säger; en naturreligion utgår från naturen, den skapas/formas ur själva naturen.

Så mitt svar är också nej, Wicca är inte (i sin traditionella, initiatoriska form) en ren naturreligion utan mer av ett system för high magic och ceremoniell magi (med inslag av natur förvisso).

Anmäl
2017-08-10 17:21 #3 av: Ahradia

Håller med ovanstående.
Naturreligion känns mer som animism? Typ.
Annars sa Ravenna det rätt bra.

Anmäl
2017-08-11 08:48 #4 av: Sommarek

Trams. Hela artikeln verkar ju bygga på att wicca och häxkonst är samma sak, vilket den faller på.  Jag har dessutom aldrig hört en enda kristen som bryr sig det minsta om jordens återuppvaknande, utan det har alltid handlat om Jesus och inget annat. Hela spekulationen verkar utgå ifrån att man kan tolka det som händer på flera sätt, och i så fall kan man ju lika gärna säga att kristendomen är polyteistisk på grund av treenigheten.

Anmäl
2017-08-11 20:11 #5 av: Völse

#4 Vet inte varför du jämför med kristendomen, ingen har väl sagt att det är en naturreligion?
Tolkar ditt svar som att du svarar ja på frågan, du kan väl förklara varför isf?

Anmäl
2017-08-12 17:50 #6 av: Sommarek

#5 Kristendomen var bara ett av många exempel, jag hade kunnat välja vad som helst annat som visat på hur man kan snedvrida det mesta till att passa med vilken tolkning som helst. Trodde att det var ganska uppenbart.

Varför wicca är en naturreligion?  Om det inte räcker med årshjulet (och nej, andra religioner i stort följer inte ett "årshjul"; de hyllar inte solens återkommande, skörden, sexualitet och barnafödsel), så är det kanske för att wiccaner ser det gudomliga som immanent i allt levande, alltså naturen. Vi försöker följa årets skiftningar, alltså solens, och även månens.  Våra gudomar är till stor del gudomar baserade i naturen eller starkt associerade med dem. Vid varje ritual visar man vördnad för just naturen, som ger oss allt vi behöver för att kunna leva genom att visa att vi inte tar den för givet. Jag vet ärligt talat inte vad som inte är naturbaserat i wicca.

Vad det faktum att det är en initiatorisk religion har med saken att göra, som författaren nämner, vet jag inte heller.

Anmäl
2017-08-12 18:47 #7 av: dennas

Intressant frågeställning, som jag inte alls kan besvara. Men det är spännande när man ifrågasätter och demonterar  frågor/ämnen/saker för att (om)definiera. Lite som huruvida bananen är en frukt eller ett bär. Svaret på frågan känns lite som både ja och nej, och det beror på ur vilken vinkel man ser det. (Var detta flummigt nog? Haha.) 

Anmäl
2017-08-12 18:48 #8 av: Völse

#5 Fast frågeställningen var ju om wicca från början var en naturreligion. Trodde det var ganska uppenbart. Du berättar ju hur det ser ut nu.

Anmäl
2017-08-12 19:11 #9 av: Völse

#6 då, inte #5

Anmäl
2017-08-13 19:41 #10 av: Sommarek

#8 Vad är det då som har ändrat sig, menar du? 

Anmäl
2017-08-13 21:34 #11 av: Völse

#10 Var dyrkan av naturen upphov till religionen eller har det kommit senare? Jag vet inte men tycker inte det verkar så. Många människor lever och har levt helt efter årstiderna, solstånden och dagjämningarna, dvs efter ett årshjul. Inte alls länge sedan här i Sverige.

Anmäl
2017-08-13 22:06 #12 av: Sommarek

#11 Det tror jag inte det finns någon som kan svara på. Elementen fanns där i alla fall från början, och grunden i ritualerna är årstiderna.

 Många människor lever och har levt helt efter årstiderna, solstånden och dagjämningarna, dvs efter ett årshjul. Inte alls länge sedan här i Sverige.

Men hur gör det att wicca inte är en naturreligion?

Anmäl
2017-08-13 22:42 #13 av: Völse

#12 Det gör det inte, men du skrev att "andra religioner i stort inte följer ett årshjul". Även om det inte var en religion så var det ett naturligt sätt att leva, hålla reda på och kommunicera tidpunkter.

Anmäl
2017-08-13 23:29 #14 av: Bappho

Wicca är kanske inte en naturreligion på det sättet andra naturreligioner är det, men jag är ganska övertygad om att Gerald Gardner letade efter en nordeuropeisk naturreligion, speciellt när han jämförde de naturreligionerna han kom i kontakt med när han bodde och jobbade utomlands, med den brittiska och nordeuropeiska folktron. Sen blandades det visserligen in en massa andra saker som har sina rötter annorstädes. Så jag säger nej och ja på frågan.

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2017-08-14 08:26 #15 av: Sommarek

#13 Även om det inte var en religion så var det ett naturligt sätt att leva, hålla reda på och kommunicera tidpunkter.

Jaaaa... Men nu var det ju religioner vi pratade om, inte levnadssätt eller traditioner. Jag pratar om att man i wicca firar årstiderna, alltså naturen. Det har man, mig veterligen, gjort från början.

Anmäl
2017-08-14 09:36 #16 av: Völse

#15 Jo, det var det, det är jag som spinner vidare bara.
#14 Ja, det låter troligt. Då är det intressant att fundera över när blir tradition och folktro en religion?
Vad är egentligen en religion?
"The definition of religion is not easy to find. There are many interpretations of what defines a religion but not one that can be said to be the most accurate.

Some of them are:
A strong belief in a supernatural power or powers that control human destiny.
An institution to express belief in a divine power.
A belief concerning the supernatural, sacred, or divine, and the practices and institutions associated with such belief.
The sum total of answers given to explain humankind’s relationship with the universe.
In dictionaries, religion is defined as “any specific system of belief, worship, or conduct that prescribes certain responses to the existence (or non-existence) and character of God.” Also, “a set of attitudes, beliefs, and practices pertaining to supernatural power.” (allaboutreligion.org)

Sätta ut gröt till tomten, inte utföra vissa arbeten vissa dagar, spotta eller blåsa på saker, säga vissa ord, inte säga vissa ord, hålla sig väl med de döda... Allt för att få tur, hämnd, bra skörd, bra gifte, många barn, hälsa och välstånd. Kan inte det också sägas vara en religion? Och i så fall, är det vår äldsta obrutna tradition/religion?

Anmäl
2017-08-14 11:10 #17 av: Bappho

#16 Jag tror man ser på folktro lite annorlunda idag än vad man gjorde förr i tiden i forskarvärlden och det är väl en pågående attitydsförändring. För mig är det självklart att det är vår äldsta obrutna tradition/religion.

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2017-08-14 13:23 #18 av: Völse

#17 För mig med. Utan att den har ett samlande namn.

Anmäl
2017-08-14 13:24 #19 av: Sommarek

#17 Ja, det syns ju bara på hur synen på vår egen nordiska religion har förändrats - från religion till mytologi och tillbaka igen.

Anmäl
2017-08-14 15:10 #20 av: Sebastian

Nja.. Wicca har för mycket ihop med Crowley och hans thelema/OTO för att jag ska vara bekväm med det. Gardner var ju minst sagt en mångsysslare. Druid, präst, OTOfilur osv osv. vilket såklart styrt hans synsätt då detta skapades

Visst har Wicca ett synsätt som är naturligt i mycket, men någon naturreligion är det inte. Inte då den populistiska definitionen av naturreligion är primitiv urreligion. 
Sen är det ju lite hönan eller ägget. Om jag skapar ett trossystem och ger den inslag av naturreligion. Är det då en naturreligion?
Med bästa vilja kan jag säga nyhednisk naturreligion. 

Saxat från wikipedia: 

Gerald Gardner (1884-1964) återvände på 1930-talet till Storbritannien efter ett liv som tjänsteman i kolonierna. Under sin utlandsvistelse hade han intresserat sig för ostasiatisk folkmagi, och var efter sin pensionering aktiv i den brittiska hembygdsrörelsen och folklivsforskningsrörelsen. Han umgicks i slutet av 1930-talet med medlemmar av, det av George Alexander Sullivan grundade, ockulta ordenssällskapet Crotona Fellowship of Rosicrucians, initierades i en druidorden 1946, prästvigdes i en oberoende episkopal kyrka av biskop J.S.M. Ward 1946, erhöll från Aleister Crowley 1947 rätten att företräda dennes ockulta ordenssällskap Ordo Templi Orientis, och hade därför vid 1940-talets slut en bred erfarenhet av olika religiösa rörelser och deras rituella gestaltning. Idén att fira åtta årliga högtider som följer årstidscykeln lånade Gardner från Ross Nichols (1902-1975), som han var bekant med från en gemensam druidorden.

Genom egyptologen Margaret Murrays populärvetenskapliga författarskap[4] var det, under mellankrigstiden och den tidiga efterkrigstiden, vanligt att tolka 1600-talets häxprocesser som förföljelse av en överlevande fruktbarhetsreligion från stenåldern. Blåkullaföreställningarnas djävul skulle enligt detta synsätt inte alls vara en personifikation av ondska, utan en välvillig Pan-liknande vegetationsgud. Ehuru teorin om en överlevande stenåldersreligion sedan 1970-talets början är tillbakavisad[5], var den levande vid tidpunkten för wiccas uppkomst, och formade de första wiccanernas självförståelse av sin religion. För flertalet nutida utövare är Murrays hypotes ovidkommande.

Det föresvävade troligen inte Murray att hennes historiska teori skulle leda till uppkomsten av nutida religioner som försöker rekonstruera en häxreligion. Genom kreativ omläsning av det folkloristiska stoffet, och genom att återerövra ordet "häxa" och fylla det med nya och positiva innebörder, grundade diverse olika personer ett antal häxreligioner, av vilka wicca är en. Vid sidan av wicca finns bland annat nordamerikanen Victor Andersons Feri-religion (gr. ca 1947), engelsmannen Robert Cochranes Clan of Tubal-Cain (och dess nordamerikanska avknoppning "1734") från 1960-talets början, de häxreligioner som åberopar sig på Paul Husons bok Mastering Witchcraft (1970) och Zsuzsanna Budapests feministiska dianiska religion (1971).

I efterhand reste Gardner – det källkritiskt obevisbara – anspråket att, under enkla och rituellt avskalade former, ha blivit invigd i ett häxcoven redan 1939, men hans äldsta beläggbara försök att själv författa wiccanska ritualer förekommer i hans 1946 författade roman High Magic's Aid. Garders äldsta beläggbara wiccanska ritualer utanför ett fiktivt sammanhang är samlade i den handskrivna Ye Bok of Ye Art Magical (1947). Boktiteln Book of Shadows om en wiccansk ritualsamling härrör från 1949. Gardner förefaller ha lett ett coven i New Forest sedan denna tid, men ritualsamlingen utökades stegvis, och de allra yngsta delarna av Gardners skuggbok författades inte förrän 1961.

Gardners ritualer, som under 1950-talets lopp utökades i samarbete med andra covenmedlemmar (exempelvis prästinnan Doreen Valiente) uttrycker ett försök att rekonstruera vad Murrays hypotetiska stenåldersreligion borde ha varit, men de är också påverkade av frimurarritualer, folkloristen Charles Godfrey Lelands kontroversiella bok Aradia (1899), Aleister Crowleys s.k. "Gnostiska mässa" och Robert Graves mytopoetiska studie The White Goddess (1948)[6].

I början av 1960-talet organiserade Alex Sanders ett rivaliserande nätverk av coven, som utövade en mycket likartad, men inte helt identisk, form av wicca – den alexandrianska traditionen. Både gardneriansk och alexandriansk wicca spreds under 1960-talets lopp till USA och det brittiska Samväldet. Ur dessa utombrittiska coven avknoppades med tiden andra wiccanska riktningar – traditioner. Den första wicca-traditionen utan invigningskontinuitet med Gardner eller Sanders var Seax-Wica (sic!), som uppkom genom att gardnerianen Raymond Buckland gav varje läsare av hans bok The Tree[7]. carte blanche att starta egna coven. Under inflytande av pseudonymen Starhawk förenade den amerikanska Reclaiming-traditionen både wicca, dianisk religion och Feri, och utmärkte sig för samhällsaktivism av olika slag. Trots att hennes bok The Spiral Dance (1979) inte uttrycker renodlad wicca, har den, tillsammans med Scott Cunninghams författarskap, betytt mycket för uppkomsten av sådan wicca som inte är organiserad i coven. I Sverige uppkom på 1980-talet coven som var starkt influerade av den brittiske ockultisten R. J. Stewart: "Skandinavisk Faery-wicca".

Anmäl
2017-08-14 15:32 #21 av: Sommarek

#20 Ska man gå på samma sida som du själv citerar från så är definitionen:

"Med naturreligion menas en mindre sammanhållen religion, ibland kallad skriftlös religion som framför allt dyrkar naturen i någon form, exempelvis jorden (Gaia), himlakroppar (ofta solen och månen), djur och växter. Dessa religioner är vanligtvis små, oorganiserade och ofta avgränsade till ett folk eller en stam. Då de inte innefattar samma stora organisation som de så kallade världsreligionerna har de tidigare ibland kallats primitiva."

Vad, förutom namnet Crowley, är det som är obekvämt med wicca?

Anmäl
2017-08-29 00:46 #22 av: Silverkorpen

För mig är wicca en fertilitetsreligion där fertilitet kan vara allt från att få saker skapade genom befruktning men det kan också vara fertilitet i form av konstnärligt skapande, laga god mat eller annat kreativt. Ett brett perspektiv liksom.

Ur Fertilitetsreligion så finns både naturreligion och jordbaserad religion för mig. Men, inget av det, naturreligion eller jordbaserad religion skulle kunna finnas om inte det var fertilitet i den världsbilden. Fokus på wicca är Den stora riten och det kan vara bildligt eller symboliskt eller bokstavligt. Den ritualen sker i en wiccansk ceremoni alltid enligt mig. Om den inte finns med på något sätt så är det för mig inte en wiccansk ceremoni (plus några fler element men nu är det ju hur wicca definieras).

Vilken Facebookgrupp diskuterades denna artikel i?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.