2017-06-27 10:27 #0 av: Nancyphant

Här är några traditionella trollformler och längst ned en helt ny. Lycka till och må de små gynnarna skrumpna och trilla av!

http://www.cyprianus.se/2017/06/27/nagra-traditionella-och-en-helt-ny-trollformler-for-att-fordriva-vartor/