Magi, formler och ritualer

Grimoire Magi, lektion 1, en introduktion.

2009-03-06 20:10 #0 av: Mr-K

Hur defineras grimoire magi?

Grimoire magi är idag ett inte helt accepterat begrepp men något som jag och andra anser är det enda riktigt bra sättet som snabbt förklarar vad det handlar om. Enkelt beskrivet så innebär det att man använder sig av teknikerna så exakt som möjligt i de olika grimoires som finns tillgängliga för oss.

Man kan undra om denna term verkligen behövs då många säger att det är ren ceremonial magi och det stämmer visserligen. Problemet är bara att det idag finns så många olika former av ceremonial magi att det inte räcker med att säga att det är det man håller på med. Grimoire magi är dock definitivt en del av begreppet ceremonial magi.

Andra skulle kanske argumentera och säga att det är medeltida eller rennäsans magi och det skulle fortfarande inte förklara det hela på ett tillfredsställande sätt då många andra former av magi har existerat under denna tidsperiod som har ett eget begrepp. Exempel på detta är hermetism och enochian magic.

Andra grupper praktiserar visserligen magi med hjälp av de demoner och sigill som finns i de ursprungliga grimoirerna men de gör det inom ramarna för sitt eget system. Exempel på det är Golden Dawn som lägger till egna ritualer och tar bort mycket från ursprungsmaterialet. En relativt känd orden i Sverige som gör samma sak är Dragon Rouge. Deras sytem har väldigt lite med den ursprungliga designen som man hittar i en grimoire att göra.

Vad definerar en grimoire?

Ordet grimoire används i andra sammanhang förutom detta men vi kommer enbart se till vad som är relevant för vårt ämne. Det finns många olika åsikter om vad som krävs för att ett verk ska få kallas en grimoire. Vad de flesta har enats om är att det som ett minimum måste finnas någon form av lista över demoner, änglar, djinns osv. Sedan krävs också att det finns nån form av instruktioner om hur man åkallar dessa väsen.

Alla böcker som har titeln grimoire och till synes uppfyller dessa krav anses ändå inte vara grimoires och i andra fall anses vissa böcker som inte uppfyller de krav vi pekat på ändå att vara grimoires. Skälet till detta har med en hel del olika saker att göra. Av de viktigaste är tradition och ålder på boken.

En helt nyproducerad bok som har ett nytt system som kanske baseras eller inte baseras på gamla uppgifter har ingen tradition och kommer därför inte att accepteras som en grimoire i det här sammanhanget. De kan mycket väl i framtiden ha en så stark tradition och visat sig effektiv att den når grimoire status men som regel så kommer inte en sån bok att accepteras. Det finns flertalet titlar dock som kallas för moderna grimoires och som antagligen kommer nå denna status längre fram.

En bok som har tradition men som inte innehåller tidigare kritierier vi satte upp kan ändå kallas för en grimoire. I dessa fall har de en koppling till andra kända grimoires.

Populära Grimoires

Här tänkte jag bara mycket kortfattat beskriva ett antal populära grimoires varav ett par som jag kommer gå igenom i mer detalj senare för att förklara vissa delar av grimoire magin.

The Key of Solomon

Detta är troligen den mest kända och lästa grimoires av alla. När Stephen Skinner och David Rankine forskade inför sin bok The Veritable Key of Solomon så hittade de över 200 olika versioner av The Key of Solomon. Den översättning som de gjorde är idag den bästa och mest korrekta version som finns. De olika dokumenten består i stort av tre olika delar. En del som beskriver hur man evokerar demoner, en annan del beskriver olika talismaner och dess användande, den sista delen är ett antal experiment med mer sympatisk magi som nog måga häxor kan känna igen delar från.

Lemegeton

Detta är en boksamling som består av 5 olika böcker. Dessa är Goetia, Theurgia Goetia, Ars Almadel, Ars Pauline och slutligen Ars Nova eller Notary Art. Vilken som ska vara den 5:e boken är ombestritt. Den första boken Goetia är en av dagens mest populära och mest använda grimoire. Mycket antagligen pågrund av A Crowley då han var ett stort fan av den. Bokserien börjar ganska "svart" för att övergå i ren ängla invokering.

Grimorium Verum

Känd som en av de "svartaste" av de olika grimoirerna.

Le Dragon Rouge, The Grand Grimoire, The Red Dragon.

Olika namn för samma verk. Man kan ju undra om det inte var härifrån som ordern Dragon Rouge tog sitt namn. Denna skiljer sig lite från de ovanstående då den framför allt behandlar pakt magi. Alltså hur man sluter en pakt med en demon.

The Black Pullet or the hen with the golden egg.

Också en annorlunda grimoire då den beskriver ett system för att åkalla olika andar för att få instruktioner om hur man skapar olika ringar för att få krafter. Ett sort initierings sytem via ringar. Ytterst intressant och ej många utövare.

Abramelin the Mage

Denna anses t om av hel del kristna mystiker att vara helig magi. En mycket annorlunda process som kräver extrem motivation och hängivande då ritualen tar 18 månader att fullfölja.

The Grimoire of Pope Honorius

Ytterst "svart" kristen magi som enligt legenden är skriven av påven Honorius själv och påstods vara en sorts demon evokeringsbok avsedd för präster så att de kunde lära sig att förstå och slåss mot de "onda" makterna.

The Sworn book of Honorius

En mycket gammal grimoire som behandlar invokering av änglar.

Little Albert, Le Petite Albert

En relativt ny grimoire som är mycket svår att få tag i och oftast kostar extremt mycket pengar. Har sett den gå på auktion för över 4000 dollar.

Anmäl
2009-03-06 20:15 #1 av: Mr-K

Det hela kan nog verka rörigt men jag måste börja någonstans och det kommer bli mindre luddigt allt eftersom jag skriver fler "lektioner".

Så ha lite tålamod med det hela och ställ frågor:)

Anmäl
2009-03-06 20:40 #2 av: Airamya

Woah! Frågor? Jag har i nuläget fullt upp med att ta in all information :)

Tack! Det här är jätteintressant.

Anmäl
2009-03-06 20:42 #3 av: Coturnix

//Nu är jag helt novis på de här så det är inte lätt att ställa frågor utan att känna sig helt obildad. Jag tycker det ser välarbetat och intressant ut. Massor av "sökord" och ideér att ta reda på. Jag har hittat till klostertryckeriet.//

Anmäl
2009-03-06 20:51 #4 av: SilvianLuna

Välarbetat och intressant info måste jag säga. Glad

Det för mig till att vilja veta mer. Skrattande

Anmäl
2009-03-06 20:56 #5 av: Blodeuwedd

ja så är det. Frågorna får kommai sinom tid. Just nu så försöker jag förstå.  Väldigt spännande...

Anmäl
2009-03-06 21:36 #6 av: AnteMsson

Just när det kommer till Abramelin bok 2 kap 2.

"We have already said what is the Science which I am to teach you, that is to say, that it is neither in any way human nor diabolical, but (that it is) the True and Divine Wisdom and Magic, which has been handed down by our predecessors unto their successors as a hereditary treasure. In like manner as I myself at present, so even should ye think, before entering into this matter, and before taking possession of so great a treasure, how much this Gift is sublime and precious, and how vile and base are ye yourselves who be about to receive it."

Kan man se att det är en distinkt skillnad på vad många nu kvarlevande ordnar, sällskap och läror vill fortsätta att sprida och det som egentligen är en magikers och/eller mystikers uppgift att lära sig och sin elev.

Över huvud taget när det kommer till Kabballah och mysticismen däri och/eller till och med inom delar av gnosticismen är det väldigt mycket förhållningsmoment som är viktiga för utvecklingen inom det man avses att bli. Dessa är i stort inte anpassade för dagens sätt att leva. Det är för mycket störningsmoment och för många värdlsiga aspekter som det anses att man måste ta hänsyn till.

Många kan anses av den enskilde vara förlegade och onödiga, sexistiska och fördömande. Det må vara så.
I grund och botten så förnekas ingen att söka efter kunskap eller visdom. Men väldigt många vägrar att lämna den vidare till de som de inte anser kan förvalta den på ett bra sätt.

En av mina kollegor som studerade direkt under Dr. Israel Regardie och jag själv har en del saker tillsammans med min vän och kollega Dr. Richard Alan Miller och vi är alla överens om att länken i kedjan mellan elev och lärare är viktigast för att kunna uppnå målen med varje övning. Kommunikationen mellan givare och tagare av både kunskap och motivation.
Något som försvunnit till stor del inom de olika frimurarordnarna (inkl. det officiella Ordo Templi Orientis), Hermetic Order of Golden Dawn, (vilka inte har något annat än lösa trådar tillbaka till Mathers, Mathers för övrigt tappade kontakten med den inre triaden och Golden Dawn upplöstes för att omformuleras av tre tidigare medlemmar för att fortsätta ha en kontaktlinje till den inre triaden) och så nämndes Dragon Rouge ovan (vilka jag helst helt avstår från att kommentera).

Böckerna med instruktioner (Les Grimoires) är viktiga som grund i magin av denna typ, men utan handledning kan man missa nyanseringen i uttalen och vibrationerna i vissa av invokationerna som gör att de blir verkningslösa eller i värsta fall rent farliga för hälsan.

Jag avslutar med två av mina favoritcitat inom detta ämne :

" It may be well, at first, to confess that a good part of the magical routine refers to a psychic plane, to certain levels of the Collective Unconscious, though by no means does that wholly condemn it as certain mystical schools feel inclined to do.
 
Other branches concern such phenomenal accomplishments as rain-making, obtaining good crops, scaring away demons, and similar feats with which both Eastern and Occidental legend have familiarised us. 

Feats, moreover, which require a good deal of explaining away by the rationalist and mechanistic scientist. Finally, there is that unhappily large part which verges on witchcraft pure and simple.

With this latter, I am at no time concerned.
"


Dr. Israel Regardie

 " Ritual is the outward manifestation of the need to break the barriers of the ego in order to become a part of something greater. It is the visible form of an inward or spiritual grace.
Rites are calculated to arouse the sentiments that support a given goal.
"

Dr. Richard Alan Miller

Anmäl
2009-03-06 22:40 #7 av: Mr-K

#6

Det här kommer ju vara på ganska låg nivå för personer med din erfarenhet. Vilket också är tanken. Jag försöker framför allt stimulera till en förståelse och en grund för det hela. Kom också ihåg att jag talar om en väldigt traditionell metod att arbeta med dessa grimoires. Där tanken hela tiden är att följa instruktionerna så långt som möjligt och bara göra ändringar där det är svårt att uppfylla dessa krav i dagens samhälle. Jag kommer alltså gå igenom hela köret ner till användandet av lejonskinn bältet i Goetia:)

Mycket av det du talar om kommer jag att ta upp i senare delar. Jag kan tänka mig att vi kommer ha vissa saker som vi inte kommer vara helt överens om och andra som vi totalt håller med om. Vibrationsdelen är en del som jag misstänker vi kommer ha helt olika åsikter om t ex. Ett annat ställe är nog graden av hur mycket som är psykiskt och inte. När jag talar evokationer menar jag verkligen att evokera rent fysikt och inte på astral planet alls.

En sak som jag tror vi kommer vara totalt överens om är att det hela kräver en dedikering som ligger utöver det normala.

Detta sätt som jag kommer beskriva är definitivt inte den enda lösningen för att nå dessa mål men den som intresserat mig mest. Israel Regardie eller hans förre boss Crowley har aldrig varit några stora inspirationskällor för mig medans jag blev extremt glad när Regardies elev Joseph Lisiewski kom ut med sin bok i ämnet och fann att det fanns andra som delade många av mina åsikter. Jag håller heller inte med om allt han påstår men han är ändå den som har varit mest lik mitt eget tänkande.Sen om Lisiewski var ett alias för Hyatt eller Black spelar mindre roll för mig.

Du är dock mycket välkommen att ge din version av hur man använder dessa grimoires inom din egen tradition. Kan bara vara bra för alla att se att det finns olika sätt att gå tillväga. Vill bara försöka undvika saker som jag av erfarenhet har sett folk från din sida av det hela brukar ha problem med så det inte blir pajkastning av det hela.

Just ja, Dragon Rouge tog jag mest med för att den är svensk. Allt annat kan vi ju låta vara osagt om den ordern:)

Anmäl
2009-03-06 22:58 #8 av: Mr-K

Det här är inte en enkel form av magi. Ett av de stora problemen är just att det i princip inte finns några handböcker skrivna inom ämnet och de som finns är så vitt jag vet alla blandade med andra tradtioner. Ja sen finns det ju ett par som försöker få det hela rätt men som uppenbarligen inte har en aning om vad de pratar om.

Så jag förstår att det hela känns rörigt. Det är helt enkelt så mycket som man måste lära sig innan de sk aha upplevelserna kommer. Jag har under många år tagit till mig den kunskap jag har och ändå anser jag mig inte kunna kallas expert på allt inom området då det inkluderar så extremt mycket.

Jag kan dock garantera att ni kommer få en rejält ökad förståelse för det hela inom sin tid och det kanske ger några ett intresse att fortsätta leta efter fler svar som vi fortfarande inte har.

Anmäl
2009-03-06 23:00 #9 av: [lillajessi]

Riktigt bra inledning, du förenklar saker som är relativt komplicerade. Jättebra! Väldigt kul att äntligen få läsa nåt om ämnet på svenska. Väntar med spänning på nästa lektion, Mr-K :)

Anmäl
2009-03-06 23:50 #10 av: AnteMsson

#7

Detta är din tråd och ditt ämne, jag kommer ge väldigt lite information om mina traditioner här annat än det som finns att tillgå redan.
Diskussioner kommer att kunna uppstå (med gott sinne, hoppas jag) om vi har helt olika synsätt) så att läsarna kan få de olika perspektiv som du talar om.
Jag tror att vi kommer vara till större delen överens om det du skriver. skillnaderna ligger nog mest i det du inte skriver ;-).

Mycket av det som varit motsättningar inom och från "min sida" tas det tag i i denna stund och jag har även Mr. Breeze (Hymeneaus Beta) ord på att han styr in sitt O.T.O. på ett mindre bitskt spår och öppnar upp för en dialog med oss igen enligt det som står i den blå Equinox. 

Mycket av det du talar om av motsättningar från och med "min sida" kommer jag att förklara snart, mycket snart. Samt förklara då.
Du löper ingen risk att hamna i "bråk" med mig.

Care.

Anmäl
2009-03-07 01:10 #11 av: Mr-K

#10

Då tror jag vi är helt överens. Jag gillar verkligen att diskutera och uppskattar flera synvinklar. Vilket jag bara ser som positivt, då man alltid ska vara lite av en skeptiker till allt folk säger till en.

Finns en sak som Regardie pratade om som jag verkligen håller med om och det är fördelen med terapi medans man arbetar med sånt här så man inte tappar greppet:)

Hehe, jag vet inte hur mycket du känner till occultforums.com men om du vet hur saker var där så kan du förstå vad jag menar med att det brukar uppstå en hel del bråk ibland:) Var alltid samma saker som tjafsades om med från båda sidor och jag var väl en av dem från min synpunkt men det var liksom hur man gjorde saker där. En extremt otrevlig miljö för nybörjare men man fick verkligen slåss för minsta lilla åsikt kollades ju under lupp av alla andra. Ett under att någon vågade framföra åsikter där faktiskt:)

Anmäl
2009-03-07 12:16 #12 av: Airamya

Det låter som att detta kan bli en mycket spännande och informativ tråd. Respekt mellan olika synsätt och traditioner är konstruktivt :)

Jag ser fram emot att läsa mer :)

Anmäl
2009-03-07 14:29 #13 av: DyrkaMin

Bra tråd!

Mycket saklig och strukurerad information.Skrattande

Anmäl
2009-03-07 14:37 #14 av: Mr-K

Tack för all positiv uppmuntran!

Anmäl
2016-05-13 15:23 #15 av: Elvy2015

Synd att tråden verkade sluta här. Har fått upp ögonen för denna tradition/spår/inriktning om man kan kalla det så och skulle så gärna vilja veta mer. Är inte nybörjare när det gäller magiskt arbete, men när det kommer till denna inriktning så är jag helt grön.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.