Häxeri

Häxa – ett ords resa...

2011-06-12 20:56 #0 av: Ganna

...från ”djävulens kvinna” till ”New Age-slasktratt” Tillhörighet är något som är synnerligen viktigt för människor. Vi är flockdjur och vi vill tillhöra en grupp. Men de flesta av oss vill helst tillhöra en grupp där de andras värderingar och intressen ligger nära våra och då blir benämningar och titlar viktiga.

Vissa benämningar kan man ge sig utan annat än en känsla av att det är där man hör hemma, som hårdrockare, bokslukare, djurvän och så vidare. I andra änden av spektret ligger de titlar som man inte får kalla sig hur som helst, som polis och läkare, där missbruk till och med är straffbart. Så finns det titlar som, om man använder dem utan att ha rätt till dem, inte kan leda till rättsliga påföljder, men där ett avslöjande som bluff får sociala följder, till exempel om man skulle påstå sig vara svensk mästare i höjdhopp, kompis med en kändis och så vidare. Så finns det förstås de benämningar, snarast öknamn, som ingen vill ha, utan som ges av andra i sårande eller nedsättande syfte.

Etymologin kring ordet ”häxa”

Ordet ”häxa” tros stamma från det fornhögtyska Hagazussa som anses betyda gärdsgårdsriderska. Förledet ”haga” är nära besläktat med vårt moderna ord ”hage”, vilket är en ingärdad ängsmark.

Ordet följde med häxprocesserna upp från Tyskland och var en juridisk benämning innan det blev ett ord allmänheten började använda. När sedan folk i gemen tog upp det, var det i samma betydelse som i domstolarna.

Senare, kring andra hälften av 1800-talet och framåt förpassades häxan till sagorna. Hon var fortfarande i en ond trolldomsutövande gestalt som, förutom att hon ansågs vara en myt, uppfyllde punkterna i häxbegreppet nedan.

Det är högst tjugofem år sedan definitionen av ”häxa” började urvattnas till att bli det definitionslösa begrepp det allmänt godtas som idag.

Från att ha varit benämningen på en brottslig kvinna vars brott utgjordes av att hon förskrivit sig till djävulen har ordet alltså gjort en rejäl resa till att bli en slaskbenämning där nästan vad- och vem som helst inryms.

 

Häxbegreppet

I den akademiska världen har i och med forskningen kring häxprocesserna tagits fram ett häxbegrepp som kan sammanfattas i följande punkter:

  • Djävulspakt – en pakt med makter som av kyrkans sågs som djävulen själv eller hans demoner. Till dessa makter hör de hedniska gudomarna och vissa av dem anses vara speciellt knutna till häxor.
  • Metamorfos – förmågan att förvandla sig till ett djur, hamnskifte.
  • Häxritt – förmågan att i människo- eller djurhamn kunna flyga genom luften eller i drömmen på en stav, kvast, annat lämpligt redskap, djur eller människa.
  • Häxsabbat och djävulsbolande – gästabud och sexuell samvaro med de makter som nämns i första punkten.
  • Förbjuden trolldom – den trolldom som till skillnad mot signeri och lövjeri sågs som ond. Under häxprocessernas gång kom dock all magi att betraktas som brottslig och ett verk av djävulen.

För mig finns det två olika grupper som kallar sig häxor: traditionella häxor och nyhäxor.

Den traditionella häxan

Uppfyller man häxbegreppets alla punkter är man en häxa. Vem som helst kan dock inte bli häxa, utan det krävs att man på samma sätt som en musiker föds musikalisk, föds med trolldomskraft. Utan den förmågan går det varken att häxrida, hamnskifta eller utöva annan häxkonst.

I resten av artikeln kommer jag att sätta ”traditionell” framför när jag menar en häxa enligt ovanstående definition, för att i möjligaste mån undvika förvirring.

En traditionell häxa kallas av en häxgudom, sluter en pakt med och tjänar denna. I gengäld får hon ökad trolldomskraft och -kunskap. Hon häxrider (d.v.s. gör verkliga utomkroppsliga resor, inte inre fantasiresor, visualisationsövningar eller liknande) och hon skiftar hamn så att andra kan se det (det handlar alltså inte om ”inre djur”, kraftdjur eller liknande). Hon har kultfester tillsammans med de makter hon tjänar och i kulten förekommer även sexuella inslag. Hon utövar sin speciella trolldom och kan både välsigna och förbanna.

Traditionella häxor kan delas upp i två kategorier: de som är en del av en tradition och de som inte är det. Häxtraditioner är slutna, det vill säga att endast de som är en del av traditionen får ta del av den kunskap och den praktik som ryms inom den. Det innebär att jag inte kan säga så mycket mer om vad en traditionell traditionsbunden häxa är och gör än vad som redan sammanfattats ovan.

 

Dagens (ny)häxa

Hade inte begreppet ”häxa” blivit så urvattnat som det är, hade jag inte behövt olika epitet (ny/traditionell) då de som i det fallet kallat sig häxor även hade varit det (i enlighet med häxbegreppet). För att göra det hela än mer förvirrande finns det inte heller någon ny definition, utan den minsta gemensamma nämnaren för att kalla sig ”häxa” är att man vill kalla sig det. Därför går det inte att ge en klar definition av vad en nyhäxa är förutom ”någon som kallar sig häxa utan att uppfylla häxbegreppet”.

Däremot kan jag ge olika exempel på vad olika nyhäxor gör.

 

Den aningslösa

Jag har sett de som tillstått att de varken kan något, eller gör något som är ens i närheten av ursprungsbegreppet, glatt kalla sig häxa eftersom det ”känns rätt” för dem. Bland de som har den här minst sagt vaga kopplingen till begreppet hittar man ofta de mycket unga och de mycket oerfarna som bär en romantisk längtan efter att vara lagom mystiska.

 

Den romantiska

Sen har vi de som förväxlar ”häxa” med sin bild av den kloka gumman/gubben. De tycks se framför sig någon som vandrar genom skog och mark där de plockar örter och växter, pratar med djuren, förnimmer väsen och sedan återvänder till sin lilla stuga i skogsbrynet där de odlar fler örter, kokar allehanda salvor och brygder samt tar emot folk i behov av hjälp – men endast de som behöver ”god” hjälp, ingen kärleksmagi eller förbannelser.

Den här bilden stämmer varken med äldre tiders kloka eller traditionella häxor, utan stammar från nationalromantiken då ett lantligt, naturnära levnadssätt idealiserades av den tidens kulturelit.

Hit har även olika terapier, teorier och åskådningar från New Age hittat in, som kristallterapi, ”healing” och så vidare.

Även urbefolkningar och deras andlighet utövar stor lockelse på den här gruppen. De tycks hoppas att de ska finna det naturnära och ursprungliga som de upplever har gått förlorat nära dem hos andra folk och i andra kulturer. Detta är dock sällan uppskattat av sagda ursprungsbefolkningar/kulturer, som ser hur ”den vite mannen” nu kommer och misstolkar och kommersialiserar även deras traditioner. Populärast är nord- och sydamerikanska indianer, australiska aboriginer samt de blandtraditioner med ursprung i de västafrikanska religionerna som uppstått i USA, Karibien och Sydamerika (Hoodoo, Voudou, Santeria etc).

 

Wiccaner/pseudowiccaner

Vidare finner vi en stor grupp som endera är wiccaner men även kallar sig häxor, eller som tagit huvuddragen av vad de tror och gör från wicca, men som förvirrat detta till att bli ”det häxor tror och gör”.

Här finner vi bland annat generaliseringen att häxor firar de åtta wiccanska högtiderna, sabbaterna, wiccas gyllene regel (”gör vad du vill så länge du inte skadar någon”) och den så kallade trefaldighetslagen om att allt man sänder ut får man tillbaka tre gånger (där tolkningen på individnivå kan vara både bokstavlig eller mer symbolisk).

Eftersom det finns så många böcker i ämnet och det som är skrivet har en tendens att uppfattas som mer sant, är det oftast här jag hittar de mest högljudda och tvärsäkra diskussionsmotståndarna när jag diskuterar häxbegreppet. Inte blir det bättre av att samma fenomen även finns i den anglosaxiska världen, det vill säga att wiccanerna där kallar sig ”witches” (som inte begreppsmässigt är helt synonymt med ”häxor”) fast de inte uppfyller det begreppet heller.

 

Varför använda ett ord utan att veta dess betydelse?

Ofta känns det som om de som hävdar att vem som helst kan kalla sig häxa, hängt upp hela sitt magiska/mystiska och/eller religiösa liv på epitetet ”häxa”. Så till den milda grad att kan de inte kalla sig det, kan de inte heller fortsätta göra det de gör. Av dem uppfattas jag också ofta som elak och elitistisk när jag säger att inte vem som helst är häxa och att man därför inte heller ska kalla sig häxa hur som helst. Elak kan jag hålla med om att jag är om det innebär att delge sin åsikt samt fakta för att underbygga den utan att linda in det man säger. Elitist är jag om man med det menar att jag anser att inte alla kan allt och att det krävs en hel del av individen för att kunna kalla sig häxa.

För mig är det naturligt att ta reda på så mycket som möjligt om något, innan man kallar sig det. Det är en fråga om min egen integritet och respekt för både mig själv och traditionen bakom ordet. Tyvärr tycks den inställningen allmänt bli mer och mer sällsynt, vilket verkar ha två huvudorsaker. Dels någon slags missriktad ”demokrati”-tanke som slagit över i Jantelag där tanken om allas lika värde missuppfattas som att alla, oavsett kunskap, förmåga och erfarenhet kan kalla sig det de önskar så länge titeln inte behöver backas upp av en examen, utnämning eller liknande. Dels även den stora mängden likriktad information som bara är en googling bort. Om 11 hemsidor med i stort sett samma innehåll alla säger ungefär samma sak om vad en häxa är, så tas det för sanning och ingen djupare faktagranskning sker. Informationssökning bortom internet och tumregler för att kunna avgöra kvalitén på de uppgifter man hittar, tycks vara en konst allt färre behärskar.

 

Alternativ

Idealet vore om de som söker en benämning tittade på vad de gör och vad de tror och utifrån det hitta en lämplig benämning. Många skulle t.ex. hellre beskrivas som solitära wiccaner, eller aspirerande kuckelgummor/gubbar. Andra är snarast animister eller gudinnedyrkare. Kanske ett stort flertal är hedningar i allmänhet då de fortfarande finner sin väg, sin tro och sin praktik.

 

Sammanfattning

Jag kan inte hindra någon från att kalla sig häxa, jag vill inte ta ifrån någon dennas trosuppfattning eller praktik – men jag hoppas kunna stämma till eftertanke och inspirera till att söka bortom det mest lättillgängliga och lättsmälta. Kanske kan ordet ”häxa” föras tillbaka till sin definition och kanske kan fler hitta en väg som verkligen är deras och inte en motorväg av glättiga böcker och ytliga hemsidor.

 

Artikeln skrevs med inspiration av de rubrik- och ämnesförslag jag fick in i vårens tävling på min blogg. Jag vill gratulera och tacka följande för deras bidrag:

Tessan: ”Hur vet jag om jag är en häxa, hur gör jag för att komma vidare?” samt ”Hur många sorters häxor finns det?”

Matley: ”Traditionell häxkonst: hur man som nybörjare och ’fortsättare’ kan applicera bokkunskap och andras idéer på sitt eget liv och det land man lever i” samt ”Olika traditioner inom traditionell häxkonst och vad som kan tänkas skilja dem åt”

Jag vill även tacka min vän och mentor Gandbera för all hjälp med artikeln, utan hennes insikter, kunskap och hjälp hade artikeln inte funnits.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2011-06-12 22:52 #1 av: Casiopeia

Väl skrivet! En önskan om förtydligande bara, du skriver :

"I den akademiska världen har i och med forskningen kring häxprocesserna tagits fram ett häxbegrepp"

Vad menar du med den "akademiska världen", vilka är det som tagit fram de punkterna du listar?

Anmäl
2011-06-12 23:04 #2 av: stass

Bra artikel intressant att läsa och den manar till eftertanke i ett luddig "internetbegrepp".


Anmäl
2011-06-12 23:17 #3 av: Ganna

#1 Religionshistoriker/historiker vid universitet som forskar/forskat kring häxprocesserna. Den främste svenske var den framlidne professor Bengt Ankarloo.

#1,2 Tack! :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2011-06-13 06:19 #4 av: Sebastian

Mycket bra skrivet! Ser fram mot fler texter.

Anmäl
2011-06-13 12:04 #5 av: Zoraye

Underbar artikel, du skriver så otroligt bra Ganna! Ser fram emot att läsa en bok av dig, klokaste!

 

Anmäl
2011-06-13 18:40 #6 av: Tiaran

din artikel är verkligen läsvärd och ger nog rätt mänga en tankeställare ang vad en häxa egentligen är och vad det innebär att vara häxa.

väntar spänt på nästa artikel från dig

Anmäl
2011-06-13 20:29 #7 av: silverhuldra

Bra och tänkvärtGlad

Anmäl
2011-06-13 23:30 #8 av: Casiopeia

#3 Tack :)

Anmäl
2011-06-16 13:18 #9 av: Ganna

Tack för alla lovord! :D

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2011-12-19 23:18 #10 av: Hwinya

Underbar artikel! Har klartgjort en hel del och lett till ännu mer eftertänksamhet. Tack för det. Och jag måste hålla med #5 om att en bok inte vore helt fel :)

Anmäl
2011-12-20 21:38 #11 av: Ganna

#10 Tack & bock (så här i jultid). Om det blir någon bok får framtiden utvisa. :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-01-07 11:00 #12 av: [Völva]

Hej Ganna!

Jag älskar din början av din artikel! New Age slask tratt Skrattande ett mycket underbart uttryck!! Det fick mig att bli nyfiken på din artikel och jag började läsa. Dina åsikter och beskrivningar var otroliga.

Jag vill tacka dig för din artikel för jag har sökt och sökt och sökt och så fann jag dig. Du gav ord och svar på mina funderingar! Att det är många som kallar sig häxa, wicca, medium, psychic osv och vet inte vad de håller på med. Det gjorde intryck på mig! Det var jättebra! Det du sa om de kloka gummorna/gubbarna som går i skogen...jag såg bilden framför mig. Det var intressant att veta att det är inte vad häxa är.

En sak som jag saknade i artikeln (det är mitt första möte med dig) var din vision vad en häxa är enligt din mening. Du kanske kan referera mig vidare till någon artikel där du har skrivit om vad du tycker en häxa är och vad de gör! Det vore jätteintressant att läsa!

Jag börjar märka mer och mer tendenser av att folk som arbetar med olika grenar inom det "övernaturliga" börjar sätta ner foten och börjar skillja sig själva från människor som vill ha olika titlar, men är inte intresserade av att göra jobbet på riktigt! Jag är glad att jag fann dig som även beskriver vad du tycker inom den här världen.

Tack vare dig så vet jag nu att jag är inte wicca eller häxa. Jag håller med dig att det måste finnas ett alternativ eller ett nytt namn på det magiska! Något varje människa måste tjäna sig till.

Tack en gång för din fina artikel och bilderna!

Hälsningar Völva

Anmäl
2012-01-07 12:09 #13 av: Ganna

#12 Tack! Det finns inget bättre beröm än när man når fram till någon i den tänkta läsekretsen. :)

Min "vision" om vad en häxa är, sammanfattas under rubrikerna "Häxbegreppet" och "Den traditionella häxan". Mer än så skriver jag inte, eftersom det är så mycket jag kan säga då jag är bunden till tystnad av min tradition.

 

Eftersom du funderar på vad du är/gör/tror på, kanske den här artikeln kan vara till hjälp: Att hitta sin väg...

 

Tack igen!

www.tunridacraft.com

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-01-07 12:21 #14 av: [Völva]

Hej!

Tack själv Skrattande för din innehållsrika artikel! Jag tror att tack vare din artikel så "känner" jag vad som är min väg. Men tack ändå! Efter att din artikel fick sjunka in så fick jag visioner om min egna väg.

Jag har en fråga: Får du svara på vad din tradition heter. Jag är bara nyfiken! Om svaret är Nej så respekterar jag det och då låter vi den fråga gå in i illusionernas värld Glad

Lycka till med ditt arbete. Du gör det fantastiskt!

Ditt språk är underbart.

Får jag använda New Age slasktratt som uttryck när jag skriver?!

Hälsningar Völvan

Anmäl
2012-01-07 15:01 #15 av: Ganna

#14 Eftersom det inte är relevant för någon utanför traditionen vad den heter så väljer jag att inte svara på den frågan. :)

Du får gärna använda New Age-slasktratt som uttryck - det är tämligen användbart i flera olika sammanhang. ;)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-07 13:48 #16 av: New gud

JAg behöver hjälp. När jag sover i sänger så e det någon som kryper spelar ej nå roll vart jag sover så känner jag någon fast jag ser ej någon. Jag vet en sån Hon e från Jehovas  från första i hela värlen o sista familgen som jag knäckte. Den tjejen jobbar på natten o sover på morgonen  fast hennes skäl går eller flygger alla människor som e slavar efter henne. De känns som att de e hon som kryper o sover bredvid mig

Anmäl
2012-02-22 14:52 #17 av: thinkerbell

Har bara lite frågor. Vad jag tänker kalla mig har jag inte bestämt mig för än, men jag har fastnat för Wicca och kommer högst troligt att följa den vägen så småning om, när jag tycker att jag samlat såpass mycket kunskap att jag känner mig bekväm.

 

Alltså, under häxprocessen bestämde någon att en häxa var en sån som följde de fem punkterna? (och sen mördades en hel drös med människor som högst troligt Inte följde punkterna). Och nu bara ÄR det så?

 

Så, om det hade funnits dokumenterat vad den allra första människan som namngav exempelvis stenen använde för ord så hade det var det RÄTTA ordet, även fast vi kallar det just sten idag?


Det är som att säga åt någon som heter Christian att "neeejdu, du heter Kristen". Det var ju det ordet betydde från början?

Eftersom att alla är överrens om att sten heter sten så heter det sten. Om ett barn pekar på en sten och säger "laaampa", så rättar man barnet och säger "nej, sten". Om däremot varenda unge hade börjat peka på stenar och sagt "lampa", så hade sten tids nog hetat lampa istället.

Ord som betydde en sak för hundratals år sen betyder inte samma sak idag, och många ord har fler betydelser.

Majoriteten bestämmer.

 

Anmäl
2012-02-22 15:18 #18 av: Zoraye

Majoriteten kanske bestämmer - men innebär det att majoriteten har "rätt"?

Tänk efter ett, eller ett par varv till. Och läs gärna på allt det du kan komma över som har med "häxor" att göra mellan varven.

Anmäl
2012-02-22 15:53 #19 av: Ganna

#17 När man (akademiskt) tittat på rättegångsprotokollen och annan relevant dokumentation från perioden för häxprocesserna (främst i Norden men även i de tyska områden varifrån ordet "häxa" stammar), har man urskiljt anklagelsepunkterna jag tog upp.

Vilka är "majoriteten"? Det finns ingen homogen uppfattning om vad en häxa är, som skulle kunna ersätta den traditionella uppfattningen - och det finns inte heller någon anledning att ersätta den.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-22 15:53 #20 av: thinkerbell

#18 Har läst en hel del, och tänker gör jag ofta och ibland lite väl mycket =p. Nej, jag tycker inte att NÅGON har rätt eller fel. Det är lite min poäng. Jag tycker inte att någon har rätt att äga ett ord, eller tala om för andra vad de är och inte är. Som sagt kan ett ord ha många betydelser.

Anmäl
2012-02-22 16:05 #21 av: Zoraye

#20
Kanske en fin tanke i teorin men inte i praktiken. Exempel har tagits upp förut - vemsomhelst kan INTE kalla sig vadsomhelst. En person som hemskt gärna vill kalla sig doktor kan inte göra det om den inte har på fötterna.
Definitioner existerar av en anledning.

Anmäl
2012-02-22 16:29 #22 av: thinkerbell

#21 Nej, men en doktor är något man kan välja att BLI. Kanske lyckas man inte, men man kan iallafall välja att försöka. Ganna menar att man över huvud taget inte kan bli häxa, utan att man föds häxa.

Jag menar inte att man kan kalla sig precis vad man vill, men vissa saker tycker jag inte att någon ANNAN har rätt att tala om för en att man är eller inte är.

Min åsikt är att man helt enkelt får acceptera vissa saker. Måhända att "dagens häxor" kallar sig så i brist på annat ord men eftersom inget annat ord finns så what to do? Hur ska man hitta likasinnade då liksom?

Anmäl
2012-02-22 16:48 #23 av: Zoraye

Tja, en hel del ÄR man bara. Och med tanke på hur många kvacksalvare och liknande som finns därute så anser jag det bara vara bra med definitioner - särskilt när de kommer från trovärdiga källor och personer som utövat detta sedan i princip barnsben. 

Jag finner det också fascinerande att det oftast är nybörjare som opponerar sig mot just definitionen av häxa! Det vore intressant att höra om åsikten är densamma om ett par decennier, efter mer erfarenhet och praktik. 

Anmäl
2012-02-22 17:28 #24 av: Ganna

#21 Visst, t.ex. "bok" kan vara både ett träd och textförsedda sidor inbundna mellan två pärmar, men det är forfarande två avgränsade definitioner.

När det gäller ordet "häxa" så står det mellan den väl avgränsade, akademiska definitionen och en vidöppen betydelse i vilken i stort sett vad som helst kan läggas. I det senare fallet blir ordet m.a.o. meningslöst.

#22 Om du funderar ett varv till så är det inte vem som helst som kan bli läkare heller.

Sedan tycker jag inte att det är ett argument med att det inte finns något annat att kalla sig; det är snarare så att det finns gott om olika titlar, både nya och äldre - däremot är det ont om tålamod och vilja att arbete för att ta reda på dels vad man själv verkligen tror på/kan/utövar och sedan hitta rätt benämning.

 

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-22 18:08 #25 av: thinkerbell

Jag skrev att man iallafall kunde välja att försöka bli läkare. Ja, nog är jag nybörjare inom häxgrejen men inte inom ord. Om man inte kan BLI häxa spelar det väl ingen roll ifall jag återkommer om några decennier med vad jag tycker, eftersom jag fortfarande inte är häxa då eftersom jag (vad jag vet) inte fötts till det.

 

Jag menar inte att ord kan ha olika betydelse på det sättet, jag menar att till exempel "raka" kan betyda både "raka linjer" och "raka benen"!

 

Jag menar att majoriteten av de du påstår inte är häxor ändå kallar sig det, och därför är det lättaste sättet att hitta likasinnade, att söka på just häxor. Om jag själv väljer ett ord som jag tycker passar och söker på det så lär jag inte hitta många som kommit på att just det ordet passar bra, även om de "är som jag".

Jag förstår inte varför du inte kan acceptera att vissa ord har fler betydelser när de flesta andra häxor (som du påstår inte är häxor) accepterar att de kallar sig själva för det, trots att sättet de lever och utövar sin häxkonst på ofta skiljer sig en hel del från varann.

Just "häxa" är uppenbarligen ett ord som numer HAR flera betydelser och att du vet var ordet härstammar ifrån och vad det ursprungligen betydde är väl kul för dig.

Anmäl
2012-02-22 18:31 #26 av: Ganna

#25 Jag antar att det är mig du har svarat.

Du kan försöka bli häxa , huruvida just _du_ har de förutsättningarna eller inte, kan inte jag svara på då jag inte känner dig, precis lika lite som jag vet om du har förutsättningarna för att bli läkare.

Det verkar också vara en av stötestenarna när jag får reaktioner på det jag skrivit, dvs att just den läsaren känner sig utesluten och att jag säger att h*n, just h*n, inte är/har potential att bli en häxa. Men det jag diskuterar är en benämning och huruvida enskilda individer lever upp till den eller inte har jag ingen uppfattning om eftersom  jag inte känner dem.

Ditt exempel med "raka" är en annan variant av exemplet "bok" jag gav, så jag förstår inte din invändning.

Jag vet att det finns många som kallar sig "häxa" utan att vara det eller ens ha en aning om ordets innebörd och som dessutom har en "låt gå"-attityd till både semantik och annat, det är till dem jag främst riktar mig med min artikel.

Att de finns, ändrar inte sakförhållandet och inte heller att deras användning av ordet gör det meningslöst. Att det är uppenbart att så många är ovetande eller nonchalanta, ändrar inte heller något kring sakfrågan.

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-22 18:49 #27 av: Zoraye

#25 Och om det var mig du svarade, vilket det verkar varit vad gäller följande stycke: 
"Om man inte kan BLI häxa spelar det väl ingen roll ifall jag återkommer om några decennier med vad jag tycker, eftersom jag fortfarande inte är häxa då eftersom jag (vad jag vet) inte fötts till det."

Så är mitt svar att jag inte menade att du skulle blivit häxa då, utan kanske i så fall fått en annan kunskap och åsikt om det vi diskuterar.

Att veta vad ord kommer från, deras ursprung och betydelse - i synnerhet om det gäller något som man gärna vill kalla sig - är väl i högsta grad viktigt, och inte något som är "kul" att veta? Det var ett väldigt nonchigt uttryck.

Anmäl
2012-02-22 18:55 #28 av: thinkerbell

Jag svarade väl alla som skrivit "till mig".

Jag vill inte vara den häxa du pratar om, någon som följer de 5 punkterna. Jag vill vara en sån som du påstår att Inte är någon häxa. Så jag känner inte att du utesluter mig ifrån något, eftersom jag inte vill vara någon del av det.

 

Jag missförstog dig angående bok/träd grejen. Ber om ursäkt för det.

 

Jag har en aning om några av ordets innebörder, men jag kan inte påstå att jag är insatt i den innebörd du anser är den enda.

 

Jag kommer heller inte att kalla mig häxa, jag kommer att kalla mig Wiccan. Möjligtvis Wiccan som utför någon slags häxkonst eller magi. Om jag nu lyckas med detta, vill säga. Så igen, känner inte att du utesluter mig ifrån något. Det är inte därför jag tycker som jag gör. Det handlar mer om ord för mig det här, än själva häxgrejen.

 

 

Anmäl
2012-02-22 19:04 #29 av: Ganna

#28 Ja, du sa ovan att du nog inte skule kalla dig häxa, därav mitt mer allmänt hållna resonemang i stycke 2.

En "...aning om några av ordets innebörder..." är knappast en definition utan illustrerar snarare den betydelseupplösning jag påpekar.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-22 19:06 #30 av: thinkerbell

Jag anser att det har fler betydelser och innebörder, därför jag skrev så. Nåväl, vi kommer inte längre än så här. Vi kan väl enas om att vara oense.

Anmäl
2012-02-22 19:13 #31 av: Ganna

#30 Ja, oense lär vi fortsätta vara - tyvärr tror jag det beror på för olika utgångspunkter.

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-23 20:10 #32 av: [TPinks]

Intressant men jag kan inte säga att jag håller med.

Häxa är inte ett ord att reservera, det har ingen kulturell eller geografisk förankring. Iaf inte vad jag kan utläsa av det som skrivs. Möjligen om det nu finns någon som vill ge sig själv benämningen Hagazussa då, och samtidigt urskiljningslöst anammar dess gammaltyska benämning och innebörd, även om denna ju gått förlorad i tiden.. Så, kanske någon tysk person kan säga sig vara en Hagazussa då da.

Att akademiker tycker sig kunna ringa in ett ockult ord som saknar ett levande ursprung där de som är det, och fortfarande praktiserar det inte kan säga om de träffat rätt - gör den akademiska skildringen lika innehållslös som meningslös. Rena gissningsleken. Oavsett hur nära dessa akademiker kommer med sin beskrivning (eller punktlista!) av ordets ockulta ursprung så är det egentligen anybodys guess..

Det finns ingen att jämföra med, eller någon plats eller kultur som identifierar det ..så det blir ju knappast möjligt att ringa in vad det nu skulle vara, att vara Häxa.. Lägg också till att det ju är ett ockult ord som kräver en invigning i dess "sanna" innebörd, ja.. att då en snustorr akademiker ska kunna begripa sig på något som kräver ockult insikt blir ju lite löjligt. En akademiker är inte alltid en expert. En akademiker är ingen häxa.

Den beskrivningen ovan av "häxa" är ju så god som någon.. Men den är nog mer en akademisk, litterär, häx-beskrivning som passar på Gannas syn av häxor. Och lite för elitistisk och akademisk för mitt tycke och smak. Någon akademisk identifikation, hä hä, av vad en "traditionell" ockult häxa kan vara - är nog väldigt svår att visa upp.

Anmäl
2012-02-23 20:22 #33 av: Ganna

#32 Du får gärna förklara hur du kommer fram till att "häxa" varken har en kulturell eller geografisk förankring? Etymologin är tämligen klar, liksom ursprunget och försvenskningen.

Ordet i sig är inte heller "ockult" eftersom meningen inte är oklar. Det saknar inte heller varken ursprung eller högst levande personer som är häxor enligt definition (intressant nog är flera av de jag känner till även akademiker, men det är inte relevant för ämnet).

 

 

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-23 20:23 #34 av: Zoraye

En akademiker må inte alltid vara en expert, men en akademiker har en helt annan kunskap än en lekman, och framförallt en akademisk metod att närma sig saker.

Anmäl
2012-02-23 20:50 #35 av: [TPinks]

#33 "Du får gärna förklara hur du kommer fram till att "häxa" varken har en kulturell eller geografisk förankring?"

Jag gjorde det:

"Häxa är inte ett ord att reservera, det har ingen kulturell eller geografisk förankring. Iaf inte vad jag kan utläsa av det som skrivs. Möjligen om det nu finns någon som vill ge sig själv benämningen Hagazussa då, och samtidigt urskiljningslöst anammar dess gammaltyska benämning och innebörd, även om denna ju gått förlorad i tiden.. Så, kanske någon tysk person kan säga sig vara en Hagazussa då da."

#33 "Ordet i sig är inte heller "ockult" eftersom meningen inte är oklar."

Att något är ockult innebär att det krävs en förborgad, hemlig kunskap som endast är tillgänglig för de invigda. Denna kunskap har inte akademiker. De är inte häxor som jag tidigare sa.. :)

Sätt samman dessa två förtydliganden så får du: En häxa av idag, har ingen kulturell eller geografisk förankring. Det finns inget att visa upp att jämföra med. (Förutom de akademiska punkterna du visar upp som inte är mycket värda.)  Lägg också till att kunskapen är ockult (hemlig, översinlig, endast för de invigda osv.)

Den "traditionella" häxan du pratar om, Ganna, finns inte förutom på papperet.

Anmäl
2012-02-23 20:57 #36 av: [TPinks]

#34 "En akademiker må inte alltid vara en expert, men en akademiker har en helt annan kunskap än en lekman, och framförallt en akademisk metod att närma sig saker."

Ja, de har säkert lärt sig massor av intressanta saker i skolbänken.

Anmäl
2012-02-23 21:19 #37 av: Ganna

#35 Nej, du förklarade inte varför ordet skulle sakna förankring, såvida du inte menar att jag ska hänföra din invändning till kategorin "läst men inte förstått"? Det står tydligt i artikeln var ordet har sina rötter samt hur det nådde Sverige.

Akademikerna har definierat anklagelsepunkterna som utgjorde häxeribegreppet - det begrepp man får ta ställning till om man omfattar eller inte, för att kunna kalla sig häxa, eftersom det är i det  sammanhanget ordet inlemmades i det svenska språket.

Den traditionella häxan är synnerligen levande och aktiv och även kulturellt och geografiskt förankrad emedan det är ett svenskt begrepp vi talar om.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-23 22:14 #38 av: [TPinks]

#37 Argumenterar vi fortfarande om dina akademiska punkter?

Du skrev i 0: "Ordet ”häxa” tros stamma från det fornhögtyska Hagazussa som anses betyda gärdsgårdsriderska. Förledet ”haga” är nära besläktat med vårt moderna ord ”hage”, vilket är en ingärdad ängsmark."

Jag skrev i #32: "Häxa är inte ett ord att reservera, det har ingen kulturell eller geografisk förankring. Iaf inte vad jag kan utläsa av det som skrivs. Möjligen om det nu finns någon som vill ge sig själv benämningen Hagazussa då, och samtidigt urskiljningslöst anammar dess gammaltyska benämning och innebörd, även om denna ju gått förlorad i tiden.."

"Hagazussa" och dess gamla innebörd, är som du skriver ursprunget till vad de flesta tänker på som "Häxa". Kollar vi upp "hag" som Hagazussa verkar relatera till så hittar vi att definitionen är ganska flytande, ockult och definitivt väldigt gammal.

Jag går gärna med på att definitionen av den Häxa som du pekar på stämmer enligt de premisser (punktlistan) du visat upp. Men då kanske vi skall kalla definitionen för "Den Svenska akademiska häxan!", istället för den traditionella... och så får de häxor av idag som säger sig vara en sådan då jämföra sig med de punkter du radat upp. Om de inte är det så kanske dagens häxor vill jämföra sig "Hag" istället?

Anmäl
2012-02-23 22:24 #39 av: Zoraye

#36 Jäsikens, är det akademikerförakt jag anar?
Klart att en bildad person har en helt annan kunskap och synsätt än en obildad, inget snack om saken.

Anmäl
2012-02-23 22:28 #40 av: Elena-Maria

Ords betydelse förändras ju över tid. En del ord får en mer negativ betydelse och andra en mer positiv. Häxa är ett sådant ord. Det klingar inte lika negativt som det en gång gjorde.

På ryska finns t.ex ett efternamn som översatt blir ungefär "Gåva från Gud" som barn utan känd pappa fick. Således blev man märkt som oäkting och förr låg det ju inte direkt någon vidare status i det. Numera är det bara ett vanligt efternamn som vilket som helst.

Jag anser att "Häxa" är likadant. Dessutom så tror jag det är lite som med religioner i allmänhet, du vet om du är muslim, kristen, katolik o.s.v. På samma sätt tror jag att man vet om man är häxa eller ej. Inte för att häxa är en religionsbemärkelse, men ägnar man sej åt häxkonst tycker jag för all del man kan få kalla sej häxa om man anser att det känns rätt.

Anmäl
2012-02-23 23:11 #41 av: Ganna

#38 Hela diskussionen haltar då du verkar utgå från (den felaktiga) premissen att jag påstår att definitionen tillkommit genom att historiker studerat häxor.

Det jag klart och tydligt poängterar både i artikeln och framgent, är att akademikerna studerat häxprocesserna och den tidens (juridiska) syn på begreppet "häxa" - vilket är den ursprungliga och traditionella definitionen eftersom det var då ordet introducerades i svenskan.

Tyvärr har ordet de senaste 25 åren mer och mer kommit att mista sin publika funktion för de traditionella häxorna, dvs att hitta andra traditionella häxor. Detta eftersom det, precis som jag skriver i artikeln, urvattnats och idag används av en majoritet som varken känner till definitionen eller har en homogen, stringent uppfattning om sin egen praktik.

 

F.ö. och  aningen O.T. anser jag inte att "hagazussa" har en särskilt "flytande" definition, snarare är den kort och möjligen svår att förstå utanför en kontext. Vidare är "hagazussa" och "häxa" besläktade, men det innebär inte att de betyder exakt samma sak.

Jag vill återigen påpeka att sättet du använder ordet "ockult" på, ger syftningen att ordet (hag) är oklart och dolt. Det kan tyckas som en petitess, men i en skriven diskussion är stringens, korrekt syftning och semantik a och o för att inte onödiga missförstånd ska uppkomma.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-24 00:39 #42 av: [TPinks]

#41 "Hela diskussionen haltar då du verkar utgå från (den felaktiga) premissen att jag påstår att definitionen tillkommit genom att historiker studerat häxor.
Det jag klart och tydligt poängterar både i artikeln och framgent, är att akademikerna studerat häxprocesserna och den tidens (juridiska) syn på begreppet "häxa" [...]"

Det är inte nödvändigt att gå till kategorin "läst men inte förstått", som du själv gör gällande i ditt inlägg #37. Jag förstår vad du menar, dock behöver jag inte hålla med om det du säger.

...

Som jag skriver i #32: "Att akademiker tycker sig kunna ringa in ett ockult ord som saknar ett levande ursprung där de som är det, och fortfarande praktiserar det inte kan säga om de träffat rätt - gör den akademiska skildringen lika innehållslös som meningslös. Rena gissningsleken. "

- I korthet som jag påpekat tidigare: Jag ser inte dessa akademiska "punkter" som skall sammanfatta "häxa" som relevanta.

(OT: Att också punkternas hela validitet vilar på vad som framkommit ur häxprocesserna gör det inte mer giltigt i mina ögon, snarare mindre. Information som kommit fram ur förmodad Tortyr är inte en garant för sanning.)

Men oavsett ursprung så vilar dessa punkter på en oetisk generalisering av något som saknar levande ursprung eller geografiskt område för att i sin tur ges lov att definiera ordet "Häxa".

Dess hela grund vilar på antagandet att en häxa måste acceptera "Svensk akademisk översättning" av ett ord för att få legitimt kalla sig för "Häxa". Det blir löjligt och man kan ju t ex komma undan genom att bara säga att det isf är från "Hag" istället.

Dock, har jag som redan sagts - alltså förstått att vi inte delar mening här. Låt folk bestämma själva istället.

#41
"Tyvärr har ordet de senaste 25 åren mer och mer kommit att mista sin publika funktion för de traditionella häxorna, dvs att hitta andra traditionella häxor. Detta eftersom det, precis som jag skriver i artikeln, urvattnats och idag används av en majoritet som varken känner till definitionen eller har en homogen, stringent uppfattning om sin egen praktik."

- Inga problem med det. Idén med din artikel kan jag hålla med om:

#0
" [...] men jag hoppas kunna stämma till eftertanke och inspirera till att söka bortom det mest lättillgängliga och lättsmälta."

- Sure, jag håller med. Det är metoden som jag inte accepterar.

Anmäl
2012-02-24 00:46 #43 av: [TPinks]

#39 "Jäsikens, är det akademikerförakt jag anar?
Klart att en bildad person har en helt annan kunskap och synsätt än en obildad, inget snack om saken."

Zoraye, det må vara sent nu, men vad vill du egentligen? Är dina småaktigheter menat som en sideshow eller vad håller du på med? Oavsett vad det är, så framför ett argument eller bara shush.

Anmäl
2012-02-24 08:05 #44 av: Ganna

#40 Nu är inte häxkonst en religion i ordets rätta bemärkelse, men detta till trots så är det värt att påpeka att de flesta religioner har ståndpunkter som ska anammas samt riter som ska genomgås för att man ska anses vara en del av dem.

Häxor ägnar sig åt häxkonst - men med ledning av det du skriver, tror jag inte vi menar samma sak med vad häxkonst är.

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-24 08:08 #45 av: Ganna

#42 Att ordet infördes under en förfärlig tid och med en betydelse som för de utpekade ofta hade fruktansvärda konsekvenser, förändrar inte att det var då det dök upp i svenskan och fick sin betydelse, som senare sammanfattats av historiker.

Anser man att "häxa" p.g.a. omständigheterna ovan är ett ord som är behäftat med för mycket tragedi som man inte kan se bortom, så ska man naturligtvis inte använda det.

Att däremot försöka ägna sig åt någon form av revisionism där man förnekar slutledet i ordets tillkomst, leder bara till ytterligare urvattning och historielöshet.

Folk bestämmer redan själva - annars hade jag inte behövt skriva artikeln.

 

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-24 10:02 #46 av: Elena-Maria

#44 Jag påstod inte att häxkonst är en religion, bara att JAG ANSER att om man håller på med häxkonst kan man för all de få kalla sej häxa om man tycker att det känns rätt för en själv.

Häxkonst är ett tämligen brett begrepp då det innefatt väldigt mycket och ett digert antal grenar. Vad man sedan själv definerar som häxkonst är upp till en själv. Jag personligen tycker inte man kan säga "det jag gör räknas, men inte det du gör".

Som svar på ditt påstående om religioner finns det massor med kristna som inte går i kyrkan och lever efter guds bud som ändå kallar sej kristna. Känner ett stort antal muslimer som inte ber, fastar på ramadan och så vidare men ändå ser sej som muslimer. Sedan finns det naturligtvis fanatiker som tycker att man inte räknas om man inte lever efter vissa regler till punkt och pricka och det är då deras åsikt.

 

Anmäl
2012-02-24 13:44 #47 av: dennas

Det som är häftigt med ett språk är att gemene man äger det fett.

Ordet häxa har använts av fler än bara domstolar och liknande institutioner. Därmed är rättegångsprotokoll och religiösa dokument endast en del av hur detta ord kan användas.

Man kan, om man ska utgå ifrån att häxa är en brottsling, besluta sej för att konservera detta ords betydelse till de s.k. ursprungliga defitionerna. Dock bör man nog överväga att att ändå vidga ordets betydelser, eftersom samhället har genomgått många förändringar sedan dessa nedtecknades.

Eftersom jag tvivlar starkt på att kristendomen ska vara det enda rättesnöret för både ords och företeelsers betydelser, så tvivlar jag också starkt på att snäva in betydelsen av häxa till att bara vara de 5 punkter som Ganna beskriver.

Ett språk och orden lever genom människorna, och det är viktigt att vara lyhörd för de förändringar som äger rum. Det händer med jämna mellanrum att nya ord dyker upp i Svenska Akademiens Ordlista och att andra försvinner. Det händer också att betydelser utvidgas...

Det går alltså inte med 100% säkerhet att fastställa ett ords nuvarande betydelse genom att hänvisa till det första etymologiska fyndet av ordet.

 

 

Anmäl
2012-02-24 15:54 #48 av: Zoraye

#43 Småaktigheter? Shush? Och detta i en diskussion om vem som får kalla sig vad?
Intressant.

Anmäl
2012-02-24 18:34 #49 av: Bappho

Jag är lite nyfiken på exakt när "folk" i Sverige började använda ordet häxa. Jag har ju precis läst igenom de rättsprotokoll och liknande som finns samlade om häx-/trolldomsprocesserna här i Hälsingland och inte på ett enda ställe använde de ordet häxa. Bara ord som började på troll-, som t ex trollpacka.

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2012-02-24 19:17 #50 av: dennas

#49

Vet inte riktigt vad du menar med "folk", men häxa började användas under 1600-talet ( kristna kretsar). Då har det även använts i historiebeskrivningar så att det skulle ha funnits häxor tidigare. Inom litteraturen förekommer det nog inte förrän på 1800-talet. Så då kan man kanske gissa sej till att att det har använts i folkmun nån gång under 1700-talets mitt eller slut. Sistnämnda är en spekulation, men man kan väl tänka sej att man efter häxprocesserna tog det lite lugnt ett tag innan man började använda ordet igen.

Jag har precis som du sett att häxerier inte alltid utförts av häxor utan att man haft allehanda epitet som gärna börjar på troll-. Kan det vara olika dialekter? Eller kan jag  tänka att där tyskarna varit och skött protokollen så har det varit häxor, och där svenskarna varit och skrivit så blev det trollen?

Anmäl
2012-02-24 19:31 #51 av: Bappho

Jag menar bland vanligt folk.

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2012-02-25 09:51 #52 av: Ganna

#46 Det där blir vad som kallas ett cirkelresonemang, dvs du motiverar något med sig självt:

Varför kallar du dig häxa? -> för att jag känner mig som en -> jaha, vad är en häxa? -> en som känner sig som en häxa

Med det resonemanget har ordet förlorat sin innebörd (vilket är en vad jag också visar i artikeln och även myntat uttrycken "nyhäxa" för, vilket du såg om du läste den) och bär inte längre någon klart definierad betydelse, bara en samling vaga aningar hos olika individer.

Diskussionen om religioner känns OT: vill du fortsätta diskutera den kan vi starta en ny tråd, eller så kan du skicka ett PM.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-25 09:54 #53 av: Ganna

#47 Läs gärna min artikel igen så ser du att min slutsats är att det idag finns mer än ett sätt som "häxa" används på. Vidare framgår det förhoppningsvis också att det jag anser är problematiskt, är att ordet i sin nyaste användning förlorat betydelsen - samtidigt som det finns en grupp som aldrig slutat använda ordet i sin rätta bemärkelse.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-25 11:10 #54 av: Ganna

#49 Det är en komplex fråga; länge kan man säga att vi haft, och till viss det fortfarande har, ett riksspråk och en mängd dialekter. Riksspråket kom länge folket till del främst genom prästen och hans predikningar, mer allmänt blev det genom folkskolan som blev lagstadgad 1842. Så successivt efter 1842 skulle vara min hypotes.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-25 13:14 #55 av: Elena-Maria

#52 Har inte kallat mej häxa, jag är eklektisk wiccan.

Jag har sagt vad jag anser, du har sagt vad du anser. Våra "anseenden" skiljer sej - min är mer ospecifik och öppen, din mer specifik - och vi kommer inte komma fram till nåt. Punkt.

Anmäl
2012-02-25 13:57 #56 av: Ganna

#55 Även om inte du kallar dig häxa, så resonerar du enligt mitt exempel i #52 när du säger att "...kalla sej häxa om man tycker att det känns rätt för en själv".

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-25 22:15 #57 av: dennas

# 53 Läs gärna mitt inlägg igen, så ser du att jag aldrig påstått att du inte skulle vara medveten om ordet häxas nuvarande användningsområden. :)

Jag vet inte i vilken utsträckning man ska problematisera ett ords flera användningsområden, eller helt enkelt acceptera att orden har skiftande betydelser för olika människor, kulturer och tider. Det är ju flera ord som genomgår liknande processer. Även om ett ord har en specifik betydelse som exempelvis kan kopplas till en yrkeslegitimation, så har ordet en stor spännvidd i sin känslomässiga betydelse för olika människor. Ibland kan det faktiskt finnas en sorts logik även i ett "regelvidrigt" bruk av ord. Som ett slags civil olydnad i språk. :)

Jag blev förvånad över att du skriver att en del använder ordet häxa i sin "rätta bemärkelse", en liten provokation? Eller ska jag tolka det som ursprungliga betydelse? :)

Anmäl
2012-02-25 22:55 #58 av: Ganna

#57 Eftersom ord är betydelsebärare kan ett ords betydelseupplösning inte vara något annat än ett problem.

Det kommer även att bli ett problem för de som använder sig av det i dess betydelselösa form, när de upptäcker att andra i den heterogena gruppen associerar ordet med saker de själva inte kan ställa sig bakom.

Med en låt-gå-attityd, måste de även låta (för dem) felaktig representation av hur någon som presenterar sig som häxa framställs passera utan protest.

 

Eftersom jag genomgående hävdar att ordet har en definition, så är det inte en provokation från min sida att skriva "rätta bemärkelse".

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-26 01:24 #59 av: [Forgetmenot]

Har inte läst allt än men intressant ändå! När jag var yngre var jag jätteintresserad av magi och formler osv. Nu är jag mest intresserad av örter, stenar och så. Hade gärna velat hålla på mer med örter. Men det är kul med denna sida eftersom man kan hitta gemensamma intressen med folk. :) Häxa kallar jag mig inte för, men är som sagt intresserad av själva ämnet och så.

Anmäl
2012-02-26 08:53 #60 av: Bappho

Att säga att en häxa är farlig, ger sjukdomar och död, drar bort lyckan och äringen, krossar alla ben i kroppen, så är ju inte det helt feldefinierat heller Flört

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2012-02-26 12:37 #61 av: Kuutar

Varför ska man låta de kristna bestämma vad man är och gör som häxa?

Anmäl
2012-02-26 12:38 #62 av: dennas

#58 Det är klart att även du har rätt till en emotionell inställning till ordet häxa. Jag känner så starkt hur viktigt detta ord är för dej! Däremot kan du inte förvänta dej att få medhåll från dem som har en annan syn på ordet.

Sen vet jag inte om jag är benägen att hålla med om att ordens betydelseupplösning eller för den delen -glidning inte är något annat än ett problem. Ibland tolkar jag den företeelsen som nåt positivt. Förändringar i ett samhälle och religiösa dogmer eller ändrade synsätt kan ligga bakom. Att det sker förändringar som är humanare ser jag som efterlängtat, men det kanske är Pippi Långstrump i mej som talar.:)

Anmäl
2012-02-26 13:34 #63 av: Bappho

#61 Självklart låter man ingen annan bestämma vad man är eller gör. 

När jag en gång för länge sedan valde att använda ordet häxa på mig själv så var betydelsen av ordet detsamma som Ganna skriver i sina punkter ovan. Så jag känner mig inte så provocerad. Jag kände igen den jag var i det ordet häxa stod för då och det var därför jag valde det för att beskriva vem jag var.

Jag har sedan sett ordet användas till allt möjligt. Och personligen gillar jag inte förändringen och förstår den inte heller. Men jag vet att mina åsikter är i stark minoritet så jag har slutat att använda ordet istället. Jag gnäller dock till, lite då och då ;-)

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2012-02-26 17:13 #64 av: Kuutar

#63 Det är aldrig fel med lite gnäll, annars glömmer man bort var man står ;-) Jag har vissa svårigheter att ta dåtidens kristet präglade analyser av häxor som en sanning för vad en häxa är och gör, det var bara det jag syftade på. Men jag är ingen invigd traditionell häxa, som har kunskap i rakt stigande led från den tiden :-)

Jag håller med dennas om att det inte alltid är av ondo att ordens mening får ett nytt/nya innebörd, det kan även vara en välsignelse. Det finns många exempel på hur kvinnor tagit makten över sina egna liv genom att "bli" häxor, det räcker för mig.

 

Anmäl
2012-02-26 17:27 #65 av: Ganna

#60 Nej, i alla fall inte när det gäller vad som kunde drabba "tredje man", men i grunden så räckte det att vara en häxa utan att göra en fluga förnär; det var samröret med andra (i domstolens ögon djävulska) makter och att man som häxa vänt sig från den kristen guden, som var brottet.

Och farliga är vi ju fortfarande, även om många nyhäxor gärna skulle vilja göra något annat gällande.

 

#61 Jag har hört den invändningen många gånger och mina svar är dels att man som häxa måste förstå att ordet kom hit i samband med häxprocesserna, där kärnan i brottet var ett förräderi mot den kristne guden som tog sig ett visst uttryck.

Vidare måste man även kunna se bortom den kristna "fernissa" som därmed lades på - vad som ligger bakom, förklarar jag när jag tar upp punkterna.

 

#62 Nej, medhåll från många nyhäxor var det länge sedan jag förväntade mig, det mest frustrerande är att jag inte tycker mig kunna nå fram med själva det principiella resonemanget. Men jag får tänka på vad en av mina chefer brukade säga: "du kan leda hästen till vattnet, men du kan inte tvinga den att dricka".

Desto roligare de gångerna man märker att hästen upptäcker att den är törstig och dricker djupt. ;)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-26 18:21 #66 av: Bappho

#64 Det är kvinnor i min generation, eller de flesta äldre, som upptäckte den psykologiska styrkan i häxan som arketyp (som är någonting helt annat än det som diskuteras ovan). Det var den gamla häxan som inspirerade dem och gav dem styrka. Den nya versionen är helt tandlös och definitionslös och kommer säkerligen inte inspirera till något.

 

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2012-02-26 18:28 #67 av: dennas

#65 En och annan istadig åsna kan vara förvillande lik en häst om man inte ser upp. :)

 

Anmäl
2012-02-26 18:36 #68 av: Bappho

Att många är kritiska till punkterna har jag förstått, men ingen har talat om vilken/vilka punkter och exakt varför (när den kristna fernissan tagits bort). Det är jag nyfiken på.

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2012-02-26 18:37 #69 av: Ganna

#67 Även om det kan vara svårare att få dem till vattenhålet, blir även de törstiga ibland. :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-26 21:12 #70 av: dennas

#68

Personligen har jag inget emot nån enstaka punkt. Det som för mej haltar i att endast ange dessa punkter som "den äkta" betydelsen av häxa är att ordet används och har använts med närliggande betydelser i andra sammanhang utanför häxprocesserna. Det bör man ta med i beräkningen.

Sättet ordet har använts i detta sammanhang framstår för mej som ett slags skräckpropaganda, och därmed blir jag naturligt skeptisk till att ordet har använts korrekt. Nazityskland lyckades t.ex. med konststycket att förpassa en i övrigt positiv symbol som svastikan till att bli en symbol för ondska. Dessutom fick de fatt i benämningen arier och lyckades vrida till det också...

Att häxa numera har en mera positiv klang kan delvis förklaras av att det inte längre är olagligt att utföra det som häxan anklagas för. Sen kan man givetvis se fler och kanske mindre klara glidningar som kanske skulle kunna ses som en romantisering av ordet.

Sen är det där med bolandet, vilket i och för sej är trevligt, men då det ska ska utföras med Djävulen, så behöver man fastställa vem det är. Och det är inte en alldeles självklar och enkel sak. Den kristna terminologin är ibland smått förbryllande...

 

Anmäl
2012-02-26 21:18 #71 av: Zebraflicka

Tyckte din artikel var verkligen jättebra och fick en verkligen att tänka efter.

Det är ju faktiskt viktigare att hitta sin egen väg än att försöka följa i någon annans fotspår, bara för att försöka upp nå en viss titel. En annans fotspår är kanske mer obekväma än sina egna ;P

Anmäl
2012-02-27 18:22 #72 av: Kuutar

#65, 68, 70

Jag kan se en djupare innebörd i begreppet häxa i dess "nya" form. Den innehåller på sätt och vis mycket mer, andlighet och filosofi, och en blick mot det universiella/allmänmänskliga utöver vissa eller alla Gannas punkter, samtidigt som det inte behöver bli urvattnat för att det är vidare, bara man kan hålla fötterna djupt förankrade i skogsmyllan :-)

Men jag är medveten om att vi "nyhäxor" som gillar att gå barfota på myren är få...

Anmäl
2012-02-27 20:26 #73 av: thinkerbell

#66 Menar du att de "nya definitionerna" av ordet häxa inte skulle inspirera till något? Jag tycker det verkar inspirera jättemånga, annars hade ju ingen sysslat med det.

Anmäl
2012-02-28 08:57 #74 av: Bappho

#73 Det är ju något som ligger i framtiden, så det återstår att se. När en generation växer upp med den nya häxan och den gamla är utdöd :-)

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2012-02-28 13:36 #75 av: Ganna

#72,73

Jag kan förstå lockelsen i definitionslösheten; där finns inga krav på talang, kunskap, eget arbete eller uppoffringar. Med den rådande trenden av individualisering (paradoxalt en likriktande massrörelse) och jag-vet/kan-bäst-själv så är det logiskt att det drar till sig många.

Det syns ju även på majoriteten av de råd som ges när någon frågar om besvärjelser/ritualer: "det blir bäst om du gör det själv", "känn efter vad du tycker är rätt", "lita på din magkänsla" - vilket går emot tidigare traditioner (och då inte bara häxkonst) och synsätt.

Det är i mina ögon en typisk New Age-företeelse; ta ett attraktivt begrepp, töm det på dess innehåll och låt utövarna fylla det med något vagt, obestämt som de personligen tilltalas av. Eventuella kritiker som påpekar att företeelsen förvanskats, benämns ofta vara konservativa, elitistiska, rigida (som motsats till att ha ett öppet sinne, "open mind"), snåla på att dela med sig (eftersom en av grundstenarna är att all kunskap utan förbehåll ska komma alla till del) etc. och själva sakfrågan bemöts sällan. Ett annat, mer känt, exempel är indiankulturen/kulturerna där de symboler, trosföreställningar och riter som är kända misstolkas och exploateras hänsynslöst av New Age:are.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-02-28 15:02 #76 av: dennas

#75

Jag kan hålla med om det du ser, men tror inte att det är en defintionslöshet som är lockelsen för vare sej New Ageanhänger eller några andra.

För mej känns det mer som ett tidens tecken att kunskaper inte längre är nåt man förvaltar utan bara söker. Jag märker hur kunskapstom jag själv har blivit i takt med att mitt goglande har ökat.

Det är inte ofta som man i dagens samhälle premierar ett gediget kunnande. Kan du bara säga ja, slicka röv och le samtidigt så är du nummer 1. Säger du nej för att du vet eller kan nåt som kommer att omkullkasta planerna, eller vad det nu är, så kommer du att framstå som ett problem i organisationen.

Tänk bara hur det var förr med hantverkares yrkesstolthet. Det ordet i sej är ju närmast arkaiskt i dagens fuskbyggda samhälle.

För mej som älskar språket, orden och t.o.m. grammatiken är det mången gång plågsamt att ta mej igenom texter som produceras numera. Vet folk hur man stavar? Vet folk vad orden betyder?

Håller vi på att bli gamla, Ganna?

Anmäl
2012-02-28 15:09 #77 av: dennas

Hahaha!

#76 För mej som är så himla duktig på att skriva är det svårt att inte skriva fel. Anhängare är nog lite bättre än anhänger. Jag ska tamejsjutton inte klaga mer, om jag ska fortsätta att klanta till det själv.Skäms

Anmäl
2012-02-29 22:52 #78 av: Kuutar

#75 Jag kan inte hålla med dig mindre, Ganna!

I den definitionstomma nyhäxovärlden är du inget annat än din kunskap, din talang, dina uppoffringar och ditt eget arbete. Du har ingen egen flera hundra år gammal tradition att luta dig mot.

Dessutom har du få likasinnade bekanta om du tar saker och ting på allvar. Ändå tycker jag att den världen är viktig, den lockar till sig även dem som faktiskt trampar vidare ;-)

Anmäl
2012-03-01 08:39 #79 av: Zoraye

Kan bara tala för egen del, men hellre få likasinnade bekanta som har på fötterna än en hel skog av New Age-wannabees.

Anmäl
2012-03-01 12:42 #80 av: Ganna

#76 När jag beskriver vad jag tror ligger i botten för den nya företeelsen så får man komma ihåg att människors bevekelsegrunder och motivation för att göra eller tycka något, ligger minst lika mycket i deras undermedvetna.

Jag tror inte att det stora flertalet nyhäxor/New Ageare tänker "åhå, ett ord utan definition jag kan fylla själv!", utan det sker automatiskt utifrån den vaga bild och känsla de själva har - och sedan förstärker gruppen varandras individuella föreställningar genom den genomgående åsikten att den egna känslan är det viktigaste.

 

Om det där är kriterierna för ålderdom så har jag varit uråldrig sedan barnsben. ;)

 

#78 Jag menar inte att alla nyhäxor är utan vare sig kunskap, erfarenhet eller talang, det finns absolut de som har det. En intressant reflektion jag brukar göra när jag stöter på dessa är att de skulle utvecklas mer om de såg till andra horisonter än den där de kallar sig "häxa".

Jag menar att lockelsen är att du inte behöver ha talang, lägga ned arbete eller skaffa dig erfarenhet för att kalla dig "häxa" inom den gruppen. Därmed räcker också förmågan att visa upp rätt attribut samt säga de rätta sakerna väldigt långt för att framstå som kunnig - "mycket snack och lite verkstad".

Sist men inte minst så vill jag bara påpeka att inte alla traditionella häxor tillhör en tradition.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-03-01 22:31 #81 av: lightseeker

#75. YEAH!!!

Anmäl
2012-03-02 10:41 #82 av: [Ravenna]

Hmm, är det inte något inlägg som har försvunnit? I slutet av tråden, innan lightseeker skrev sitt inlägg? Eller har jag blivit mossig? Obestämd

Min hemsida Katten & Kvasten - helande, häxkonst, tarot


Anmäl
2012-03-02 15:51 #83 av: Bappho

Jag som sajtvärd kan se alla borttagna inlägg, och jag kan inte se något sådant före lightseeker och numreringen verkar stämma också :-)

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2012-03-02 17:56 #84 av: [Ravenna]

Vad konstigt, för jag har för mig att jag såg ett inlägg igår som idag är borta. Kanske tog den som skrev det bort det själv, för det kan man ju göra inom en viss tid. Nåja, strunt samma. :-)

Min hemsida Katten & Kvasten - helande, häxkonst, tarot


Anmäl
2012-03-04 11:42 #85 av: [Villemoan]

Vilken bra och informativ artikel! Det gäller verkligen att hålla isär begreppen över vad som är vad, verkar det som. Är själv ingen häxa utan är bara nyfiken på området och vad ni skriver om härinne. Kan i a f säga så pass att jag känner mig mer som en hedning än en kristen Flört

Roligt att ha hittat hit hur som helst. Ska kika runt lite i vad som skrivits här.

Anmäl
2012-03-04 17:15 #86 av: Bappho

Välkommen Villemoan! :-)

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2012-03-04 17:36 #87 av: [Villemoan]

Tack Bappho Glad

Anmäl
2012-03-04 17:47 #88 av: Ganna

#85 Tack, och välkommen hit! :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-03-04 21:36 #89 av: [Villemoan]

Tack till dig med Ganna Glad

Anmäl
2012-03-07 10:25 #90 av: Kuutar

#80 Jag håller med i mycket av kritiken mot new age-häxor, det hoppas jag att jag varit tydlig med (antagligen inte...), men på något sätt tycker jag ändå att de kan behövas!

Om inte annat, så lär sig allmänheten att se/förstå vad en riktig häxa är, och det är en häxa som får resultat för sina magiska handlingar, så enkelt kan man se på saken.

Jag har sått många små tankefrön i folks huvuden under åren genom att bara påpeka sakligt skillnaden mellan wannabees och äkta vara, det är ganska roligt att se när folk måste anstränga sig och möta sina fördomar.

Den stora faran i det hela är väl när en person som verkligen behöver hjälp vänder sig mot fel häxa. Samtidigt känns det att hela samhället kräver att man ska ha gott omdöme om folk i allt, yrkesstoltheten är verkligen en bristvara idag, tycker jag som blivit uppfostrad att uppskatta den...

#79 Man behöver inte hänga med dem, men ibland kan de överraska en! Du vet, även en blind höna kan hitta ett frö, eller hur den nu går på svenska ;-)

Anmäl
2012-03-26 23:49 #91 av: [Forgetmenot]

Tips på hur man kan göra trollformler? Har ofta hört att det är bäst att göra egna? T e x detsamma om man vill spå i runor, att det funkar bäst om man gör egna :)

Anmäl
2012-04-02 13:01 #92 av: Sommarek

Hmm. Det här är en mycket intressant debatt. Jag är dock ganska säker på att jag inte håller med - mest för att jag känner att definitionen är så snäv att den nästan inte passar någon (möjligtvis med undantag av den första och sista punkten).

För att inte missförstås; jag är heller inte mycket för "wannabe"-häxor eller sådana som påstår sig kunna en massa för att tjäna pengar eller skapa uppmärksamhet och därmed kastar ett tveksamt ljus över resten. Men jag är heller inte mycket för definitioner som är huggna i sten, just av den anledningen att människor ändras, tider och trender ändras, och även om någon forskat sig fram till något är det inte nödvändigtvis rätt. Jag håller med Scott Cunningham om (parafras) att definitioner nog är mer viktiga för de som definierar än de som blir definierade.

Jag har inte för avsikt att kalla mig "nyhäxa" då jag finner de definitioner som görs tillgängliga här ganska nedsättande. Det faktum at jag är wiccan har inget med att jag även är häxa att göra, lika lite som det har att göra med att jag är wiccan och tekniknisse på Siemens. Om något är det väl bara ett lyckligt sammanträffande. :)

Så jag kallar mig avgjort fortfarande häxa - men tack ändå för en spännande artikel och en intressant debatt.  :)

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2012-04-02 14:13 #93 av: Ganna

#92 Men ändock är vi ett antal som uppfyller definitionen; att vi inte är fler är ingen orsak i sig att ordet ska förlora sin betydelse.

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-04-04 13:03 #94 av: Sommarek

#93 Nej, det var väl inte precis det jag menade.  ;)  Däremot är jag inte för att folk som inte delar mina övertygelser ska stoppa in mig i fack på grund av dem.

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2012-05-10 21:38 #95 av: Hannifer

Jag tycker att den här artikeln, inledningsvis, är väldigt intressant. Den är objektiv och informativ.

Sedan presenteras författarens åsikter som fakta, som jag uppfattar som nedlåtande på vissa ställen i texten. "Lagom mystisk" "Riktig häxa" "förvirrad", "oerfaren" etc.

Jag har upplevt det här sättet att se på sanningen inom rätt många områden/grupperingar. Exempelvis anses det finnas det "riktiga" punkare och punkare som har missuppfattat hela grejen. Och det påstås finnas "riktiga" och falska feminister. Det finns det ETT enda sätt att se på mediumskap som är det rätta och så vidare...

Jag tycker att det är lika sorgligt varje gång, att se en eller antal personer hävda att de har något slags patent på olika begrepp. Paradoxalt nog uppstår det lätt ett "vi och dom"-tänkande INOM olika grupperingar där man pekar ut vissa som falska. Hur kan man vara en punkare om man inte gillar Misfits? En feminist om man vill vara mammaledig ett tag och inte demonstrerar? Ett medium om man inte tror på transhealing?... 

Det kan vara något att fundera över.

Anmäl
2012-08-25 20:37 #96 av: DeeCee

Det är väldigt trevligt med etymologi, men jag är väldigt skeptisk till att tro att de kristna på den tiden var särskilt akademiska. Dessutom verkar det mer som att dessa punkter är nidbilder än något annat. Själv ser jag det som en fördom att man måste vara född till något. Häxa eller läkare spelar ingen roll. Jo, vem som helst kan bli läkare, om man bara sliter tillräckligt hårt. Att sedan göra jämförelsen med titlar som man lagmässigt måste ha examen för är att sikta helt fel, när det gäller saker som helt enkelt inte går att bevisa logiskt. Väldigt få är benägna att producera tillförlitliga resultat och även dessa, verkar det, endast sporadiskt.

Sen måste jag faktiskt motsätta mig den nedlåtande behandlingen av "nyhäxor" "New Age" mfl. Jag tar seriöst både på New Age och min hedendom. Det betyder inte att jag tror på vad som helst eller att jag min tro är tom och innehållslös. Tyvärr verkar det som helt tillåtet att utse dessa och andra begrepp till slasktrattar, som man kan stoppa in allt man anser vara en styggelse i. Själv är jag stolt att kalla mig häxa - , witch to be (eftersom jag fortfarande studerar), hedning med mera.

Dessutom har jag lärt att det mesta runt sådant som "riktig", "traditionell", "nedärvd" mfl typer av häxor och för den delen även utövare av andra typer av andlighet är båg. Det är helt enkelt inte möjligt att säkerställa vad äkta och ursprungliga häxor gjorde och trodde. När det sedan gäller den kristna definitionen härrör den i mångt och mycket från Häxhammaren. Att dessutom sätta sig i en egen falang där man utser sig själv till domare över vad som är vad och vem som borde få vad är bara löjligt och liknar mest olika främlingsfientliga gruppers försök att skrämma upp den allmänna opinionen.

Anmäl
2012-08-25 20:51 #97 av: Ganna

#96 Du får nog läsa om artikeln; du missade biten "I den akademiska världen har i och med forskningen kring häxprocesserna tagits fram ett häxbegrepp...".

Vad gäller "alla kan bli/göra allt" så stämmer det inte; för att ta ditt exempel så finns det utan tvivel människor som inte har nog begåvning att bli läkare hur hårt de än arbetar.

Läs sammanfattningen igen och lycka till med "Nu ajgandet".

 

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-08-26 07:41 #98 av: Thistle

# 96

"Dessutom har jag lärt att det mesta runt sådant som "riktig", "traditionell", "nedärvd" mfl typer av häxor och för den delen även utövare av andra typer av andlighet är båg."

Tror du att någon som tagit en helgkurs i häxkonst, shamanism eller änglahealing är mer "äkta"?

Visst kan man var skeptisk mot typerna som hävdar att deras mormor och mormorsmor var häxor, likaså dem som påstår att de har kunskap som har funnits i deras familj i generationer. Av min egen erfarenhet, från andra internetforum är det oftast wiccaner och andra New Age häxor som kommer med dessa påståenden. Inte för att jag då menar att alla wiccaner är oseriösa, jag menar att det för vissa är lättare att hävda att de har kunskap, eller har lärt sig av mormor för att de då betraktas som mer seriösa. Oftast är det människor som vill backa upp sin kunskap om häxkonst på något sätt, för att de helt enkelt inte kan ta sig tid till seriösa studier eller för att de tror att de kommer att upplevas som autentiska om de säger att mormor var häxa. Man kan ju ta Gerald Gardner som exempel och titta på hur Wicca kom till.

http://kaaos.org/faerie/grannies.html

Detta betyder i sin tur inte att det inte finns seriösa traditionella och/eller nedärvda grupper. Det fanns traditionella häxor samtida med Gardner, men det är inte förrän nu som traditionell brittisk häxkonst till skillnad från trditionell brittisk wicca, har blivit mer lättillgängligt. Det har ju självklar funnits och finns säkert fortfarande anledningar till varför människor väljer att hålla sin tradition hemlig. En anledning kan ju vara att den då inte urvattnas.

"Det är helt enkelt inte möjligt att säkerställa vad äkta och ursprungliga häxor gjorde och trodde."

Ja, det beror ju helt på vad äkta och ursprungliga häxor är för någonting :).

Ett kommentar i efterhand:

"Det är väldigt trevligt med etymologi, men jag är väldigt skeptisk till att tro att de kristna på den tiden var särskilt akademiska"

Det handlar inte alls om ifall de tidiga kristna var akademiska eller inte, utan om den defintion av en häxa forskare har kommit fram till genom att studera vilka som förr i tiden betraktades som häxor och varför. De punkter som Ganna har tagit fram är exempel på detta.

Anmäl
2012-08-26 10:23 #99 av: chik

Tackar för en läsvärd artikel..

Lena.P är jag i verkliga livet.

Anmäl
2012-08-26 12:03 #100 av: Hannifer

Jag skulle, fortsättningsvis, uppskatta artiklar som är skrivna på ett mer objektivt sätt.

Det du, Ganna, presenterar i din artikel är mest personliga åsikter. Jag tycker att dina källor är tveksamma. De punkter som du anser sammanfatta vad en häxa är, handlar snarare om vad häxor har ANKLAGATS för genom tiderna. Vi kan omöjligen veta allt som häxor har ägnat sig åt.

Jag tror knappast att ALLA "riktiga" häxor har ingått djävulspakt, kan förvandla sig till djur, ägnar sig åt häxritt, djävulsbolande eller magi med ont uppsåt. Det finns inga bevis för det (men jag är övertygad om att VISSA ägnar sig/har ägnat sig/tror sig ägna sig åt sådant).

Och dina personliga erfarenheter räknas, enligt min mening, inte som fakta, eftersom du vill hålla dem hemliga.

Jag är medveten om att det finns en risk att jag gör mig väldigt impopulär nu. Det har nyligen funnits en person här på forumet som har berättat för oss hur saker "är, men inte riktigt kunna komma med tillräcklig fakta för att bekräfta det hon påstår. De källor hon har hänvisat till har varit personliga erfarenheter, tveksamma forskningsresultat och böcker man inte har möjlighet att läsa. Även fast dina åsikter inte alls är lika provocerande som hennes, så tycker jag att du använder dig av ett liknande sätt att berättiga dem.

Jag tror inte att det är någon vits att kalla sig häxa eller pianospelare utan att ha några som helst erfarenheter eller kunskaper. Titlar kan  ibland användas för att boosta människors ego, snarare än att beskriva områden de har färdigheter inom, det kan jag hålla med dig om. Det jag inte gillar är att du tycks vilja bekräfta din egen trovärdighet genom att framställa andra som mindre kunniga/äkta i din artikel. Det ger inget seriöst intryck.

 

Anmäl
2012-08-26 12:55 #101 av: Bappho

#100 Av ditt inlägg kan jag gissa att du inte var medlem här första gången Ganna skrev på HiF och nämnde dessa punkter. Vilket ramaskriiii det var. Hela häxor ifokus vändes upp och ner. Folk lämnade forumet på löpande band, så arga var de :-)

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2012-08-26 13:43 #102 av: Ganna

#100 Det jag talar om är häxbegreppet, och det återfinner du, mer eller mindre sammanfattat i den akademiska litteratur som finns i ämnet, där bland annat den framlidne Bengt Ankarloo var en gigant även internationellt; hans böcker är en bra utgångspunkt.

Sedan anför jag vidare att man, om man då ska kalla sig häxa, faktiskt bör omfatta de punkter som ingår i begreppet, något som för mig synes vara tämligen enkel logik.

Den minimala personliga biten i artikeln, där det framgår att jag anser mig omfatta de punkterna samt ingå i en tradition vars medlemmar även de gör det, begär jag inte att någon ska tro på (eller inte); det är i sammanhanget inte ens relevant då det inte har någon bäring på diskussionen om själva begreppet.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-08-26 13:44 #103 av: Ganna

#101 Ja, jag skrev ju delvis artikeln som en tidsbesparande åtgärd för att slippa upprepa mig i diverse trådar. ;)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-08-26 14:29 #104 av: stass

Jag tippar på att det finns dukument/information nerskriven eller oralt berättad som inte alla oinvigda har tillgång till helt enkelt.


Anmäl
2012-08-26 14:34 #105 av: Ganna

#104 Ja, dessutom i så hög grad att den informationen, förutom den rena metafysiska upplevelsen/bekräftelsen, har övertygat mig om att det inte är något den som fört traditionen vidare till mig har hittat på (eller någon annan strax innan dess). Och jag är tämligen skeptisk till min natur. :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-08-27 12:33 #106 av: stass

Om man utgår ifrån att det finns två ursprungliga mystiska religioner, den afrikanska och den Hebreiska/kabbalah , står traditionell häxkonst för sig eller kan den härledas till någon av dem?


Anmäl
2012-08-27 12:58 #107 av: Ganna

#106 Det antagandet får du nog utveckla lite mer, jag tycker det var synnerligen snävt tilltaget. Så svaret så här långt blir "står för sig". :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-08-27 13:28 #108 av: stass

#106, jag vill läsa på mer innan jag kan skriva något slags antagande jag är bekväm med och kan stå bakom. Och som är utförligt.

jag är ju rätt så ny, och inte påläst så som jag vill vara. Väldigt sporadisk istället för konsekvent. Det jag råkade på nu som fick mig att tänka är de ursprungliga mystiska religionerna, som den afrikanska som santeria, hoodoo och voodoo kan härledas till. Och de hebreiska som är nån slags urmoder för cermoniell magi, hög magi. Jag har svårt att se hur naturreligioner får plats i det, eller den skandinaviska.

ibland tänker jag att stället för att läsa och leta på min fritid vore tiden bättre utnyttjad om jag faktisk sökte studiemedel för detta och strävade efter en examen i religionshistoria. Det hade ju också gjort att jag fick en bättre plattform och mina tankar hade nog vart mindre "röriga". Nytta och nöje.

 

 

 


Anmäl
2012-08-27 14:01 #109 av: Ganna

#108 Då förstår jag hur du menar och mitt tidigare svar står kvar, de områden du nämner har sina egna former av "häxkonst" ("-tecken för att klargöra att jag använder ordet i en mer antropologisk form; de former av "häxkonst" man finner där har sina egna beståndsdelar som inte i allom kommer att de ut som de i häxbegreppet).

Du kan ju alltid börja med någon fristående kurs på halv- eller kvartsfart och se om du giller det? :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-08-30 23:30 #110 av: Hannifer

#0 Först vill jag klargöra att jag inte kallar mig häxa. Jag var wiccan i min sena tonår, och om jag måste sätta någon etikett på mig nu, så är jag närmast en hedning som spår och använder magi med gott resultat. Poängen med mitt utförliga svar handlar alltså inte om att försvara min "titel" som häxa. Som jag har skrivit tidigare, tycker jag att du inte har tillräckliga argument för de ståndpunkter som du anger som vetenskapliga.

Häxbegreppet du presenterar är, enligt dina egna källor, inte så entydigt. Vad har jag då för belägg för detta påstående? (Det kommer nog ta ett antal inlägg att presentera dem. Den som inte är intresserad, behöver ju inte läsa mina inlägg). Vi har åtminstone ett par av Ankarloos böcker hemma i bokhyllan, så jag känner till hans forskning. Slår man, exempelvis, upp "Satans Raseri" kan man läsa följande...

Citat "Anklagelser i de sena häxprocesserna [i Norden] innehöll som regel ettdera eller kombinationer av följande tre huvudelement:

1. sortilegium: vidskepelse, läsningar, oskadlig magi

2. maleficium: förgörning, skadegörelse på folk, fä, markens grödor, tjuvmjölkning och framkallande av oväder.

3. diabolism: avfall från Gud, förbund med djävulen färd till häxsabbaten, barnamord, sexuella orgier".

Ankarloo tar också upp följande punkter som ansågs som häxeri från och med vikingatidens slut, dvs. under 1100-talet och 1200-talet:

-Konsten att flyga

-Konsten att förvandla sig till ett djur (metamorfos)

-Ridning på människor eller djur (häxritt)

-Utomkroppsliga resor.

 

Anmäl
2012-08-30 23:55 #111 av: Ganna

#110 "Man" implicerar att jag talar i generella termer, jag påstår alltså ingenting om hur du titulerar dig.

Alla punkter du tar upp faller in under någon av punkterna i sammanfattningen av häxbegreppet, så jag förstår inte riktigt om du menar att du motbevisar något med dem?

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-08-31 00:10 #112 av: Hannifer

Del 2.

Föreställningen om häxsabbaten växte fram på senmedeltiden i Norden. Häxorna ansågs ägna sig åt orgier, djävulsdyrkan, barnamord, kannibalism, svarta mässor, djävulsdop, rituella förbannelser, flygande, nattfarande, sex med demoner och med djävulen.

Det står INTE att ALLA punkter krävs för att det röra sig om häxeri (tur det, så behöver inte dagens "riktiga" häxor ägna sig åt kannibalism och barnamördande). Snarare INGÅR alla punkter i häxbegreppet. Ankarloos citat, som jag presenterade i mitt förra inlägg, vittnar om det: "ettdera eller kombinationer av tre huvudelement". Med andra ord kunde aktiviteter som spådom och oskadlig magi räcka för att en person skulle anklagas (och dömas) för häxeri:

Under 1100-talet, var lagarna endast inriktade på dem som ägnade sig åt skadlig eller dödande magi. På 1200-talet bestraffades man även för bruket av oskadlig magi. På 1300-talet blev man straffad för utdrivning av foster, utdelande av preventivmedel och giftiga/starka mediciner samt åkallan av djävulen. Den oskadliga magin och sådant som bärande av amuletter var också straffbart, eftersom man nu började se ALL magi som ett uttryck samröre med onda makter.

Häxbegreppet har förstås inte bara förändrats över tid, utan det har också tolkats olika i skilda delar av Sverige. I och med att begreppet hade en lokal tolkning, hade man olika lagar om vilken bestraffning som var lämplig för de olika häxrelaterade brotten.

 

Anmäl
2012-08-31 00:18 #113 av: Ganna

#112 Häxbegreppet, ordet "häxa", följde med häxprocesserna upp från Tyskland. Innan andra hälften av 1600-talet fanns inte själva ordet i svenska språket. Att folk dömts för olika trolldomsgärningar även innan dess är obestritt, men det är inte del min artikel handlar om, inte heller om olika straffpåföljder.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-08-31 00:27 #114 av: Hannifer

Del 3: Det var naturligtvis inte bara i Sverige som man inte hade en riktigt entydig bild om vad som "krävdes" för att vara en häxa. Under 1500-talet i Skottland räckte det med att utföra oskadlig magi och andebesvärjelser för att bli dömd för häxeri. I England, ansågs häxeri vara det som ryms under punkten maleficium.

Så vad vill jag komma till med min långa utläggning? Jo, jag uppfattar Ankarloos citat och de sammanfattningar jag har gjort från "Satans Raseri" som att häxbegreppet inte bara är luddigt nu, utan redan var det under medeltiden. De som "enbart" utförde oskadlig magi, spådde etc rymdes inom häxbegreppet då. Varför skulle de inte kunna göra det idag?

Sådär. Det blev väldigt långt. Kände att jag ville förklara varför jag inte riktigt håller med om det som står i din artikel, Ganna. Hoppas att du (eller någon annan) inte dog av utmattning! :D

 

Anmäl
2012-08-31 00:36 #115 av: Ganna

#114 Jag behandlar ordet "häxa" utanför dess användning i ett mer omfattande antropologiskt/generaliserande sammanhang. Skulle jag tala om det skotska eller engelska begreppet, skulle jag i artikeln för tydlighets skull använt "scottish witches", "english witches", eftersom begreppen, som du påpekar, skiljer sig åt.

Häxbegreppet existerade inte i Sverige under medeltiden, vilket jag redan tagit upp både i artikeln och tråden.

 

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-08-31 00:52 #116 av: Hannifer

#114 Jag vet att ordet hagazussa härstammar från tyskland och inte användes under medeltiden. Men även Ankarloo använder ordet "häxeri" för sådana handlingar och fenomen som senare skulle komma att förknippas med ordet. När man pratar om häxförföljelserna, menar man ju inte bara det som hände efter medeltiden, eller hur? Även om  om själva ordet "häxa" inte fanns på medeltiden, så fanns ju innebörden redan. En något luddig innebörd, men ändå.

 

Anmäl
2012-08-31 11:48 #117 av: Gandbera

#116 Jag håller inte med om att innebörden fanns före ordet häxa. Det utvecklade häxbegreppet och häxa hör ihop.

Ankarloo skriver i sin avhandling "Trolldomsprocesserna i Sverige" (som jag tycker är bättre än "Satans raseri") att under 1500-talet börjar det huvudsakligen på kontinenten utbildade häxbegreppet tränga in i Sverige. Han säger vidare att det innebar att de äldre föreställningarna om förgörning och djävulsförbund, som tidigare oftast uppträtt oberoende av varandra, kopplas nu samman, dels inbördes och dels med de nya momenten som sodomi med djävlar och demoner, blåkullafärder, häxsabbat och likanande.

I "Blåkulla, magi och trolldomsprocesser" skiljer Per Anders Östling på trolldomsprocesser och häxprocesser. Han menar att de skiljer sig åt på ett flertal viktiga punkter och kan sägas vara två vitt skilda företeelser. Tonvikten i trolldomsmålen ligger på förgörning, lövjeri (vit magi), ärekränkning, samt olika former av vidskepelse. Häxprocesserna kännetecknas av häxsabbaten och djävulen, d.v.s. föreställningarna om Blåkulla.

Det var ju först i samband med rättegångar av den typ som Ankarloo och Östling talar om som ordet häxa började att användas.

Anmäl
2012-08-31 12:10 #118 av: Ganna

#117 Kunde inte ha sagt det bättre själv! :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-08-31 12:23 #119 av: Hannifer

#117

Jag har inte läst Östlings verk. Jag kanske skulle skaffa det...

#111 "Alla punkter du tar upp faller in under någon av punkterna i sammanfattningen av häxbegreppet, så jag förstår inte riktigt om du menar att du motbevisar något med dem?". Min poäng exakt. Ankarloo räknar upp alla dessa punkter redan när han talar om tidig medeltid.

Ordet "häxa" må ha kommit till under 1600-talet, men innan dess fanns ju redan de punkter som sedan skulle komma att kallas häxeri. Jag antar att det är av den anledningen som Ankarloo ibland använder begreppet även fast han syftar på bruk/anklagelser/domar som utfördes långt tidigare än själva ordet uppfanns.

 

Anmäl
2012-08-31 12:54 #120 av: Ganna

#119 Redan artikelns rubrik talar om att den handlar om ordet, begreppet "häxa" i sin specifika kontext, begränsad i tid (från det att ordet kom in i språket) och rum (till det språkområde, germanskt/nordiskt, där det förekommer).

Även om de olika punkterna förekom till viss grad redan innan, så är det sålunda för resonemanget irrelevant, se #117.

Ankarloos "Satans raseri" är skriven för en bredare publik och även de bästa forskare tenderar att bli lite generösare med ordbruket för att inte tappa publikens förståelse. Det är ungefär som om man medicinhistoriskt skulle tala om "läkare" i perioder då människorna skulle ha sagt "fältskär" eller "bardskär" enkom för att nutidsmänniskan lättare skulle förstå något av vad en bardskär gjorde.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-08-31 20:39 #121 av: Thistle

Ett utdrag ur en uppsats  i religionshsitoria, som jag skrev om häxkonst och magi i Sverige. För dem som är intresserade och kanske också för att hjälpa att reda ut lite om häxbegreppet i Sverige.

1. Trolldom, lövjeri, signeri, vidskepelse, och blåkullafärder.

I sin avhandling Varken gud eller natur: Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige beskriver Linda Oja magi som handlingar utförda i ett specifikt syfte, med en förväntad effekt (Oja 1999:22). Hon delar in magiska handlingar i tre underkategorier, magi med syfte att skada, magi med syfte att bota och magi med syfte att få kontakt med Djävulen (Oja 1999:22). Oja tar upp olika begrepp som användes under 1600- och 1700-talet istället för det generella begreppet magi.

Latinets maleficium, förgörning är en term som syftade till direkt skadlig magi, termen vidskepelse som idag används för att beskriva olika former av övertro användes för att beskriva positiva magiska handlingar, signeri var en term som beskrev verbal magi, det vill säga olika trollformler och lövjeri användes för att beskriva rituella magiska handlingar (Oja 1999:22). Ett begrepp som idag är ganska brett och används som ett generellt begrepp för magi är trolldom. Förr i tiden var trolldom ett begrepp som hade ungefär samma negativa betydelse som förgörning, det kunde också syfta på kontakt med Djävulen (Oja 1999:22–23). Således fanns det många olika former av magi, all magi var dock inte straffbar. Skademagi definierades redan på 1500-talet efter det mått skadlig verkan den hade på människor och deras ägodelar (Oja 1999:59). Något som ofta dök upp i lagtexterna var trolldom som förbindelse med Djävulen. Man trodde att trollkunniga människor med Djävulens hjälp sökte att skada andra människor. Denna form av trolldom sattes i motsatsförhållande till en stark Gudstro. Skademagi var den form av magi som var mest straffbar.

Åsikterna om hur lagtexterna gällande magi på 1600-och 1700-talet skulle utformas gick isär. För att magi skulle kunna vara straffbart krävdes det att någon med hjälp av magi skulle orsaka skada på en person och/eller personens ägodelar. (Oja 1999:60). Oftast skedde detta med Djävulens hjälp. På så sätt förefaller det som att det skapades en skiljelinje mellan ond och god magi, eftersom bara vissa magiska gärningar var brottsliga. Med grund i Ojas redogörelse kan man fastställa att skadegörelse på magisk väg ofta men inte uteslutande med hjälp av djävulen, var brottsligt fram till år 1779 (jfr Oja 1999: 62). De tidigare nämnda formerna av magi kunde också ha skadlig verkan, men var inte begränsade till det. I avhandlingen framstår det som att lövjeri, signeri och spådom kunde betraktas som brottsliga handlingar, men inte på grund av den skada de kunde tillfoga utan som handlingar i sig. Främst för att dessa magiska kategorier inte användes med avsikt att skada, utan istället med avsikt att skydda, ge tur, bota sjukdomar mm (jfr Oja 1999: 64). Det som ansågs brottsligt var att på magisk väg uppnå dessa saker (Oja 1999: 66).

Enligt Gustav Henningsen och Bengt Ankarloo i Early Modern European Witchcraft: Centres and Peripheries kan man avgränsa början på häxförföljelserna i Europa till 1500-talets Italien (Henningsen & Ankarloo 1990: 2). Häxförföljelserna var som mest intensiva i Skandinavien under åren 1660-1680 (Henningsen & Ankarloo 1990: 12). Henningsen och Ankarloo talar om två olika idéströmningar under perioden av häxförföljelser i Europa. Den ena idéströmningen grundar i sig i tron på demonologi, vilken gjorde häxförföljelserna möjliga, den andra idéströmningen är en skepticism mot allt som har med magi att göra som i sin tur ledde till att häxförföljelserna fick ett slut (jfr Henningsen & Ankarloo 1990: 12).

Bengt Ankarloo skriver i artikeln Sweden: The Mass Burnings (1668-1667) att den form av häxkonst som ursprungligen var straffbar i svensk lag var förgörning, häxkonst med hjälp av vilken man kunde tillfoga andra fysisk skada (Ankarloo 1998: 286). Ankarloo skriver också att lagstiftningen kring häxkonst på 1300-talet varierade från område till område, i Svealand dömdes de som vållade andras död med hjälp av häxkonst till döden, medans andra skadliga former av häxkonst inte straffades lika hårt (Ankarloo 1998:286). Det som associerades med häxkonst och då främst med kvinnliga häxor, var användandet av hår och ben i magi och ”nattridande” (Ankarloo 1998: 287-288). ”Nattridande” kan här vara synonymt med att ge sig i väg till häxsabbaten. Enligt Ankarloo introducerades sabbaten i den populära häxtraditionen i Sverige på 1600-talet (Ankarloo 1998: 290). Dessa tankegångar kom sannolikt till Sverige från Europa, där många olika skrifter om demonologi och häxkonst har sitt ursprung. Fram till år 1619 krävdes det bevis på att någon hade brukat skadlig magi (maleficium) för att denne skulle kunna dömas till döden för sitt brott (Ankarloo 1998: 289). Fastän så var fallet gick inte alla rättegångar till på rätt sätt och det var flera personer som avrättades utan att man kunde bevisa att de hade utövat skademagi (jfr Ankarloo 1998: 291).

Berättelser om Blåkullafärder var ett vanligt inslag i häxprocesser på 1600-1800- talet. Vanligtvis smorde man in sig med en häxsalva och flög till Blåkulla på ett djur av något slag (Tegler 1997: 57). Festligheterna på Blåkulla beskrevs som praktfulla och lyxiga. Gästerna deltog i en gudstjänst ledd av Djävulen, de åt gott och deltog i festligheterna. Det fanns dock en baksida, de närvarande barnen tvingas till att viga sin kropp och själ till djävulen och delta i sexuella orgier (Tegler 1997: 57). Tegler menar att Blåkullafärderna kan ha vissa schamanistiska inslag. Hon jämför tekniker för att få kontakt med Djävulen med schamanistiska tekniker med syfte att kontakta hjälpandar. Resan till Blåkulla jämförs med ett schamanistiskt trancetillstånd (jfr Tegler 1997: 61-63). Min uppfattning är att Tegler beskriver två olika företeelser. Det är fullt möjligt att människor kan ha haft utomkroppsliga upplevelser och befunnit sig i trancetillstånd. Det är dock mindre troligt att en så stor mängd människor och främst barn som rest till Blåkulla har haft kunskap om schamanistiska tekniker och använt sig av dessa. Det är mer troligt att vissa av de anklagade hade kunskaper om magi och att dessa kunskaper förvrängdes och blev en del av en Blåkullamyten.

Senare började man dela in magiska företeelser i naturligt och övernaturliga, trolldom ansågs exempelvis vara något övernaturligt i lagtexter från 1700-talet, medans förgöring ansågs vara naturligt och syftade på örtpreparat med olika verkan, som exempelvis kärleksdrycker. Under 1700-talet men med sin början tidigare än så gick föreställningar om magi från att vara händelser i den fysiska världen till att vara övernaturliga händelser som kunde ge medicinska och/eller psykiska yttringar (Oja 1999: 47). Oja skriver att synen på religion i Sverige under den här tidsperioden gick från att vara kollektiv till att bli individuell (Oja 1999:46).

 

 

Anmäl
2012-09-03 15:40 #122 av: Hannifer

Nu har jag kollat upp ursprunget till ordet häxa, och lite andra begrepp, på biblioteket.

#121 Det du har skrivit i din uppsats överensstämmer med det jag har läst. Det är också lätt att ta till sig informationen eftersom du anger tydliga källhänvisningar och, framför allt, skriver på ett opartiskt sätt. Det är, enligt mig, kännetecken på en välskriven och trovärdig artikel/uppsats.

Ganna: anledningen till att jag hade (och fortfarande har) svårt att ta till mig din artikel, är att den saknar det jag uppskattar hos Thistles uppsats. När du uttrycker dig nedlåtande om personer som inte "uppfyller" det klassiska häxbegreppet, känns det inte seriöst. Jag uppfattade det också som att du anser att dessa personer inte har någon som helst begåvning när det exempelvis gäller magi. Jag tror nämligen att de flesta använder ordet häxeri synonymt med "generell" magi (som jag skrev tidigare, gör ju till och med Ankarloo det i en av sina böcker). Detta för att man numera använder häxbegreppet  på det viset i en stor del av den moderna litteraturen och i folkmun. 

Ett tips: om du vill att människor ska ta till sig ditt budskap, så skriv det på ett sätt som är sakligt och neutralt. Jag tror att fler kommer att lyssna på dig då. Men du kanske inte ska räkna med att allt för många kommer börja använda ordet i dess ursprungliga mening. Det finns nog inte så många numera som tror att häxor kan flyga, har sex med demoner och allt det där. Och som med så många andra ord, får de så småningom en ny betydelse i alla fall.

Jag ber dock om ursäkt för att jag jämförde dig med en obehaglig före detta medlem på HiF (#100). Det var inte schyst.

 

 

 

Anmäl
2012-09-03 17:23 #123 av: stass

Fast hamnskifte, sexuellt samröre med makter kyrkan ansåg som djävulska, Sabbater och trolldom så som skademagi, förbannelser eller kärleksmagi...jag tror inte att det har försvunnit, om man kan och vill praktisera det.

Menar du att det är utdött och inte alls praktiseras längre?

Att fysiskt flyga genom luften, det blir väl svårt, astralt helt genomförbart.


Anmäl
2012-09-03 17:24 #124 av: Ganna

#122 Nu är ju jag tämligen partisk (och stolt över det), annars skulle jag inte ens ha skrivit artikeln. Därmed inte sagt att jag låter bli att ha underbyggda argument, vilket du skulle förstå om du läste noggrannare och skiljde på begrepp, deras omfattning etc. Bara ditt sätt att ovan nonchalant avfärda punkterna visar att du inte läst artikeln ordentligt och uppfattat innebörden i dem.

Att de flesta fortfarande kommer att använda begreppet på det vaga och odefinierade sättet är tydligt, därför sätter jag ofta "traditionell" framför "häxa" nu, för att markera tydligare vad jag menar.

Vad gäller magi så tror jag att förmågan att utöva trolldom är något som förutom kunskap och erfarenhet även kräver talang/potential/kraft. De flesta moderna häxor tycks ofta sakna minst en av de tre förutsättningarna; t.ex. verkar många sätta likhetstecken mellan magi och affirmationer.

Ursäkten godtagen.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-09-03 18:45 #125 av: Hannifer

#124 Jag har läst din artikel noga flera gånger för att förstå vart du vill komma. Och jag avfärdade inte dina argument; jag försökte bara hitta källor till dem. Och i "Satans Raseri" (populärlitteratur eller inte) står det faktiskt så som jag skrev i mina inlägg. Du kan få sidhänvisningar, om du vill.

Kanske är det så att "ramaskriet" över din artikel, som Bappho nämnde, uppstod på grund  av tonen i din artikel och ditt sätt att uttrycka dig, snarare än ditt budskap?

Eftersom jag inte känner "de flesta" av dagens moderna häxor kan jag inte uttala mig om vilka förutsättningar (eller brist på sådana) de har. Alla kan lära sig grunderna när det gäller att spela piano, men bara de som är musikaliska kan bli riktigt duktiga på området. Jag tror att detsamma gäller magiutövande.

 

Anmäl
2012-09-03 18:52 #126 av: Ganna

#125 Men det spelar ingen roll vad det stod, när din argumentation skjuter bredvid målet. Jag kommer att tänka på ordspråket "jag kan förklara för dig, men jag kan inte förstå åt dig" - jag tror inte vi kommer mycket längre än att vara ense om att vara oense.

Jag är tämligen säker på att det var budskapet snarare än tonen, eftersom det är något jag diskuterat både före och efter artikeln, på en mängd olika sätt. Känner man sig provocerad av formuleringarna, kan det vara en god idé att tänka efter varför, man kanske lär sig något nytt om sig själv, om inte annat.

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-09-03 19:02 #127 av: Hannifer

#123 Nä, jag menar inte att det är utdött. Men det är nog inte många i  västvärlden som tror på sådant nuförtiden. Som sagt, så tror jag att många kopplar samman ordet häxa med magi, brygder, spådomar, etc. Då kallar man dem som sysslar med sådant för häxor.

 

Anmäl
2012-09-03 19:11 #128 av: Ganna

#127 Men vad "många" kopplar ihop med ett ord är ju en vag uppfattning, inte en definition.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-09-03 19:25 #129 av: Hannifer

#126 Ja, vi lägger ner. 

Jag är säker på att många har missuppfattat din artikel. Personligen tyckte jag att det var mycket enklare att förstå och ta till mig det Thistle skrev, av den enkla anledningen att hon var tydlig, saklig, och objektiv. Om du vill att människor ska lyssna, får du anpassa ditt sätt att uttrycka dig efter dem. Det är främst för din egen skull, eftersom ditt mål är att folk ska ta till sig det du säger.

Anmäl
2012-09-03 19:28 #130 av: Ganna

#129 Du behöver inte oroa dig, det är många som berörts av artikeln och hört av sig - allt syns ju inte här.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-09-03 19:36 #131 av: Hannifer

#128 Det var bara en reflektion kring orsaken till att ordet häxa har kommit att användas för annat än den traditionella betydelsen, oavsett om man tycker att det är rätt eller inte. Tänk bara på hur häxor presenteras i nyare böcker, filmer och TV-serier. Oftast är det "nyhäxan" som gestaltas. Särskilt unga människor tar till sig den bilden.

Anmäl
2012-09-03 19:39 #132 av: Thistle

#122

"Jag tror nämligen att de flesta använder ordet häxeri synonymt med "generell" magi (som jag skrev tidigare, gör ju till och med Ankarloo det i en av sina böcker)"

Är det inte just påståenden som detta som gör häxbegreppet så luddigt? Många sysslar ju med magi utan att för den sakens skull vara häxor.Det är ju sant som Ganna skriver, att idag behöver man inte göra någont speciellt alls för att kunna kalla sig för häxa.

 

Kanske vore det intressant att diskutera varför häxbegreppet ser ut som det gör i en ny tråd?

Hur har häxbegreppet utvecklats till vad det är idag, vilka är de viktigaste influenserna?

 

Anmäl
2012-09-03 19:49 #133 av: stass

#127, jag ska absoolut inte påstå att jag kan allt jag drog som exempel, med det var det som lockade mig in på vägen och har fått mig att ha kvar ett intresse att fortsätta. Även om jag har mött det grunda och ytliga neopegan vägen, finns det så lite i den att sträva i och inhämta. Den är ointressant.

Jag tycker inte punkterna handlar om tro, för mig handlar det om en färdighet. Sen eftersträvar jag inte alla färdigheter jag möter på i världen. Eller kan för den delen. Jag kan gå i god för möjligheten av två av punkterna iaf.

Om man ska dra det lite kort: piano exemplet har några brister, låt oss säga att den pianointresserade är en medelmåtta i talang, då blir det jättesvårt att klättra till höga höjder. En konstforn kräver alltid, förutom teknisk skolning, praktik och hängivet intresse en oidentifierbar kännsla för konstformen man försöker bemästra. En fallenhet. Och att vilja men att inte kunna helt fullt ut är jättesvårt att acceptera. Du har helt rätt i den annars, tycker jag och att du ens fördjupar dig i diskussionen visar på att du vill =) 

Till och med jag kan spela blinka lilla stjärna på piano och fiol. Men jag blev aldrig konstnär, även om jag kom in på skolan =)

När det kommer till magi, finns det så många variationer och grundsystem så det blir jobbigt att att säga nått alls om det.

Spådom och astrologikartor är jag uppväxt med kring köksbordet det är väldigt O-häxigt för mig, mer naturligt.

Det är så missvisande att koppla "det man tror många tycker", eller "det man själv tror "till begrepp. För det ser olika ut för alla =)


Anmäl
2012-09-03 20:41 #134 av: Hannifer

#133 Ja, men det var ju det jag menade med pianoexemplet. Alla kan inte nå höga höjder, för det krävs både medfödd talang, övning, och motivation, precis som med allt annat här i världen. Men alla kan nog spela en liten truddelutt med övning. Jag har själv arbetat mycket med psychic ability och mediumskap under utbildning och även privat. Det var uppenbart att det var betydligt enklare för vissa att "öppna upp", men alla kunde lära sig grunderna.

Nej, jag tycker egentligen också att ord som "många" och "de flesta" bör undvikas. Men i fallet med vad svenssons tror om häxor... Tror du själv att det är vanligt att människor i vår del av världen tror, att man kan ägna sig åt det som sammanfattas i det traditionella häxbegreppet?

 

 

Anmäl
2012-09-03 21:03 #135 av: stass

#134 Nej, det tror jag inte, inte den allmänna svenssons iaf. Måhända har troende kristna lite mer koll.

Men termen för de intresserade , det bör ha en djupare innebörd. Vi har ju valt att vara här och försöka praktisera "någonting".

Det är just det som gör en sådan här artikel intressant, man får diskutera och reflektera, och kanske hjälper det en själv en bit på vägen. Det manar till eftertanke på många sätt.

Lek nu med tanken att detta var ett mer Neo pegan forum, där motsatsen till traditionell häxa och det vanlig svensson anser vara en häxa är dominant, vad hade det väckt?

#132 ja det tycker jag, det skulle ge mer avstamp. Det vore intressant att lägga en grundlista som visar mer på den traditionella häxan, och sedan följdlitteratur som har lett direkt eller på omvägar till dagens definition - som man sedan tillsammans diskuterar. Fast nu blev jag överambitiös över en "studiecirkel".


Anmäl
2012-09-03 21:10 #136 av: Ganna

#135 ...eller snarare dagens brist på definition. ;)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-09-03 21:14 #137 av: Ganna

#134 Begreppet handlar inte om vad folk i allmänhet tror eller inte; de lär tro lika lite/mycket på magi och spådomar isf.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-09-03 23:20 #138 av: Hannifer

#137 Det tror inte jag. Visst har jag mött människor som har fnyst åt mitt användande av tarotkort och sådant, men det är ju ett rätt accepterat fenomen numera. Man kan ju till och med köpa tarotkort i en vanlig bokhandel. '

Men jag insåg rätt snart att jag fick akta mig för att prata om mediumskap i "fel" sällskap, när jag började min utbildning. Flera personer har ansett att jag är galen, andra har blivit rädda för att de kopplar samman mediumskapet med onda makter. Och vissa har förstås tyckt att det är spännande och bett mig ta in en kontakt. Men de flesta har alltså tagit avstånd från kontakter med andevärlden fast de har tyckt att det är ok med spådomar. Jag kan bara tänka mig hur folk skulle reagera om jag dessutom påstod att jag har haft kontakt med demoner eller gjort astrala resor...

Jag aktar mig också för att prata om magiutövande av samma anledning. Dessutom känns det som en rätt privat grej.

Hur öppna är ni med er tro/praktik och hur blir ni själva bemötta?

 

Anmäl
2012-09-04 00:25 #139 av: Ganna

#138 För att inte frågan ska drunkna + att den är OT: öppna en egen tråd för den?

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2013-11-22 19:36 #140 av: NiklasTyreso


Vad är en häxa?

Gannas definition i fem punkter under rubriken Häxbegreppet innehåller punkter som kyrkans män, inkvisitorerna Jacob Sprenger och Heinrich Kramer skrev om i sin instruktionsbok för häxjakt, Häxhammaren (1487). http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4xhammaren

Kyrkan skapade definitionen av vad en häxa är och Ganna håller fast vid kyrkans 535 år gamla definitioner om vilka som är häxor.

---------------------------

Det har aldrig funnits en hednisk definition av vad en häxa är!

Hur de som under det senaste tusen åren ägnat sig åt hednisk magi, hednisk teckentydning och hednisk folktro och naturmedicin, hur de definierade sig själva vet ingen. 

Kyrkans definition av vad en häxa är är den enda som vi känner till och som lärs ut, till och med av häxor till häxor.

Anmäl
2013-11-22 19:49 #141 av: Ganna

#140 Ja, kan man inte se förbi det kristna filtret, då kan man påstå att det är vad jag gör.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2013-11-22 22:55 #142 av: Joggan

Anmäl
2013-11-22 22:58 #143 av: Joggan

Under tiden som "Häxhammaren" var i bruk

(häxprocesserna)

Var inkvisitionens anklagelse klart definierad …..

En häxa är en person som utöva sig under fem olika aspekter

(Ur häxhammaren)

 

1.) Häxflygg (transvection (flying)) på djur pinnar eller demoner eller med hjälp av flyggsalvor (flying ointment)

2.) Möte med djävulen och andra häxor vid en häxsabbat

3.) Äffären med djävulen (pact with the Devil)

4.) Sex med djävulen (Incubus/succuba) och tysk… s.k. teufelbuhlschaft

5.) Skadegörande trolldom mot mänskorna och djur

 

… för mig finns två olika häxor t.o.m. idag

de" goda" de som hjälper folk och djur genom trolldom

och de "onda" som vill förstöra genom trolldom

och visst allt som ligger i mellan de två extremer

Och det gäller det liksom för de levande eller de döda i sitt utförande!

http://www.youtube.com/playlist?list=PLvAfg3o06m1HT1pqj2iPh4NxKJYE0dB07

Anmäl
2013-11-24 01:10 #144 av: [Hen]

Hej! Snubblade över denna tråd och läste hela med stort intresse. Jag hoppas mina frågor inte är för korkade, ber isåfall om ursäkt men jag vill förstå. Så jag frågar.

Dels undrar jag: Om häxor idag använder uttrycket häxa därför att – och med samma definition som – kristna häxbrännarna använde ordet för längesen... 1) Betyder det då att de som straffades för häxkonst hade utfört de saker som deras "domare" påstod? Jag har på något sätt levt i tron att människor dömdes för saker de INTE gjort. Och min fråga 2) är: Om häxa är vad andra än häxorna själva kallade häxorna, så är det ju andras definition inte häxornas egna... Varför gäller någon annans definition? Varför är det kristna/vetenskapliga (förlåt jag är osäker på vad som är rätt titel) som skapat kravlistan på en riktig häxa. Hur visste de exakt vilka saker en sådan person kan och inte kan? Var det häxor som själva berättade det?

Förlåt att jag stör med dessa frågor men jag kände så starkt att jag ville förstå!

Anmäl
2013-11-24 08:07 #145 av: Bappho

Nu är inte jag författaren till artikeln och fel person att svara, men jag tänker så här.

Om man vill använda sig av ordet häxa så kan det vara en bra idé att ta reda på ordets ursprung och hur det har använts, vad har det beskrivit?

Tycker man att det passar in på den man är och det man gör, så använd det.

Tycker man inte att det passar, gör då inte om betydelsen av ordet och använd det ändå.

För det är då man börjar ludda till det.

Ordet häxa är tyvärr så luddigt idag så jag skulle inte vilja använda det, även om det från början hade beskrivit mig bra.

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2013-11-24 08:40 #146 av: Thistle

#140

"Det har aldrig funnits en hednisk definition av vad en häxa är!

Hur de som under det senaste tusen åren ägnat sig åt hednisk magi, hednisk teckentydning och hednisk folktro och naturmedicin, hur de definierade sig själva vet ingen."

Hur vet du det?

Anmäl
2013-11-24 20:17 #147 av: Ganna

#144 Bappho sa i stort sett vad jag skulle säga, med några tillägg:

1) Nej, de flesta som dömdes var helt vanliga människor som råkade illa ut.

Jag kallar mig fortfarande envist häxa, oftast mer prefixet "traditionell" för att försöka föra fram att det faktiskt finns något annat än den röra och förvirring som ordet står för idag. Även om det är något under ständig omprövning ju stolligare folk använder ordet och ju kortare cyklerna blir med nya nybörjare som kommer och ställer samma frågor utan att först försöka se om någon annan redan ställt dem.

Men, skulle jag kalla mig något annat, skulle det snart nog också förvridas till att passa var bärares behov; de andra benämningarna behåller jag då hellre i rätt sällskap och fortsätter kalla mig häxa när jag pratar med "okända".

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2013-11-24 20:40 #148 av: [Hen]

#147 tack! Då kan man säga att (traditionella) häxor har reclaimat ordet häxa eftersom det från början var ett skällsord från deras motståndare. Lite som bög var en anklagelse från början, men sedan anammades av manliga homosexuella. (Menar alltså ingen annan jämförelse mellan häxa och homosexuell man förutom hur ordet tagits över av den anklagade).

När började häxor använda sina motståndares ord? Och hur kunde dessa motståndare pricka rätt på exakt vad en häxa är, dvs ringa in precis vilka saker hen ska kunna? Det jag menar är att jag känner väldigt starkt att om det var motståndare till häxorna som myntade begreppet (vilket jag lärt mig av din mkt intressanta, välskrivna och informativa text), så undrar jag vad de fick listan ifrån. De dömde ju en massa oskyldiga så de fick ju inte listan från konkreta bevis.. Det måste ha varit riktiga häxor själva som från början berättade för dessa häxmotdtåndare om listan? Annars vore ju häxan som fenomen uppfunnen av sina motståndare? Och så är det ju inte. Häxkonst fanns ju innan termen fanns.

Jag undrar även: är det den dåtida kristna synen på djävulen som även dagens traditionella häxor har samröre med? Jag känner att på den tiden ansågs allt som inte var den kristna gudens verk vara satans verk? Dvs det behöver inte vara "ondska"?.

Tack för tålamod med mina frågor.

Anmäl
2013-11-24 20:45 #149 av: Ganna

#148 Det har nog varit en gradvis process - och det finns säkert traditionella häxor som inte använder ordet, mest för att de inte kommunicerar med andra/utomstående om vad de är och därför inte har något behov av benämna det. Men jag har inga exakta årtal att ge, det har varit en icke-fråga tills häxor populariserades.

Jag vet inte var motståndarna fick uppgifterna ifrån, det är något jag själv funderat över.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2013-11-24 20:54 #150 av: stass

#148 min uppfattning är att samröret är med diverse hedniska makter (förkristna) som naturligtvis i sitt ursprung utanför kristendomen inte behövde vara "onda".


Anmäl
2013-11-24 20:54 #151 av: [Hen]

#149 tack igen! Behöver inget exakt årtal utan det var just bara känslan jag hade att motståndarna använde ordet häxa för att de inte fick veta av häxorna vad häxorna på den tiden egentligen kallade sig... Säkert hade de egna ord för det tänker jag... Och varför då byta de egna orden mot motståndarnas. Det var där jag liksom fastnade. Men om inte ens du vet så känner jag inte att jag behöver vara frustrerad över att jag inte fattade hur allt gått till. Tack för svar! :)

Anmäl
2013-11-24 21:07 #152 av: Ganna

#150-151 Den delen missade jag, tur att Stass fångade den!

På den tiden (1600-talet, men även tidigare under kristen tid) hade de hedniska gudomarna demoniserats och ansågs vara Satan och hans anhang. En del kristna anser det fortfarande. Men nej, traditionella häxor tillber inte den kristna djävulen.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2013-11-24 21:16 #153 av: [Hen]

#152 då hade jag uppfattat det rätt. Det blir lite förvirrande för mig när kravlistan är skriven utifrån dåtidens häxmotståndare och deras syn på världen eftersom häxorna inte delar den. Man får tänka ett steg extra liksom. Men det är bara nyttigt att behöva tänka till och jag är mkt nöjd med svaren som jag fått.

Anmäl
2015-09-16 16:14 #154 av: zeretki

Läser den här texten igen, efter många år, och förundras över hur mitt perspektiv har förändrats. ;) 

Läsvärt, för alla, nybörjare som erfarna.

Anmäl
2016-01-19 14:26 #155 av: skogsbergs-anna

Puttar upp denna alltid lika aktuella tråd

Anmäl
2016-07-17 15:48 #156 av: Sagaliten

Då var det min tur att hitt denna intressanta tråden.
Kikar på dokumentären nu också så får se vad den bidrar med 😊

Undrar lite över hur man eg kan veta om man är född häxa eller inte. Om traditionen tappats i ens släkt, hur kan man då veta/t reda på om man är häxa eller inte. Och hur rekommenderas man att återuppta det?

Kanske är fel tråd för frågan, men säg gärna till då 😊

Anmäl
2016-07-20 16:52 #157 av: Ganna

#156 Det absolut lättaste är om en annan häxa ser det. Men man kan bli "kallad" även på andra sätt. Slutligen finns det de som aldrig komemr att förstå/få reda på att de har potentialen.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2016-07-21 11:48 #158 av: Sagaliten

#157 Okej Ganna, lite klurigt med andra ord...

För min egen del har jag alltid haft en dragning till både magi och övernaturligt och spådom osv. Hade ett jätteintresse under tonåren (även upp mot 19-20 då) men bla tarot och stenar men även ritualer och så.
Sen kom livet med skola, vänner, festande ivägen. Sen kom en snabb sväng igen, men där insåg jag att jag inte heller riktigt hade utrymme i livet för att ta den tiden som det krävs. Och dyslexnin försvårar tyvärr ytterligare eftersom det är så svårt att komma ihåg och förstå vad man läser

Men när min mormor gick bort 08 så såg jag till min förvåning att vi hade en del samma böcker. Då bara ett par om Wicca, men ändå. Och hittade även tarotkort hos henne. Så lite ligger det ju på något sätt i släkten, men vet inte hur för det var aldrig något som hon pratade om med någon i familjen. Så kanske är nedärvt, men vet inte.
Men även där föll det bort pga flera saker.
Men nu har jag tagit upp både allt detta med spådomar men vill äntligen sätta mig in i detta med häxkonsten mer också. Jag tror där kan finnas något men som sagt, svårt att veta säker när man inte har någon koll på släkten bakåt i tiden som.
Däremot fått hört från ett par oberoende siare att jag levt som häxa i många tidigare liv...

Ska se om jag kunnat hitta om jag har någon häxa i min närhet som kunnat hjälpa med svar. Vet du om det är så att det måste ses i verkligheten eller det fungerar med "distansuppkoppling"?

Ja, där var lite historia om mig om att vara eller icke vara kanske...

Anmäl
2016-07-21 19:52 #159 av: Ganna

Wicca och tarotkort är dock inte samma sak som (traditionell) häxkonst.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2016-07-24 05:17 #160 av: Sagaliten

#159 Nä, det vet jag. Att det blev wicca var nog för att det var det jag trillade över först. Verkar vara ont om böcker gällande tratitionella häxkonsten.
Sökte efter ritualer på nätet då och där vet jag inte vilken shanger de tillhörde, men slukade en hel del på nätet då.

Och annars menade jag väl kanske mest dragningen till det ockulta och övernaturliga och häxkonsten innan jag ens visste vad det egentligen var och innebar. Som en magnet som alltid dragit mig ditåt och där jag alltid hamnat igenom.

Ang mormor så vet jag ju inte heller hur omfattande hennes engagemang var eftersom vi inte visste något om den sidan och hon gjorde garanterat sig av med allt hon inte ville att vi skulle få veta innan hon blev för dålig😕

Anmäl
2016-07-24 16:46 #161 av: Ganna

#160 De böcker som finns kring traditionell häxkonst beskriver den akademiskt med ett utifrån-perspektiv. Den är en (stängd) tradition som endast lärs ut från en person till en annan.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2016-08-08 20:09 #162 av: Sagaliten

#161 Okej, det var ju lite synd, men inget att göra.
Tack ändå 😊

Anmäl
2016-08-09 20:44 #163 av: Sommarek

#161 Jag skulle nog vilja kalla det för pseudo-akademiskt. De beskriver visserligen säkerligen sakerna som de var och enligt de föreställningar som fanns, men det betyder ju inte att sagda föreställningar hade något med verkligheten att göra.

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2016-08-09 21:01 #164 av: tarantass

#163: förstår inte riktigt vad du menar där.

Inte ens en akademiker kan ju skriva om mer än det hen vet om, i historia i regel det det finns kontrollerbara källor till. Åtminstone inte utan att skylta det som spekulationer och personliga åsikter (som då helst ska vara väl grundade på det material som finns).

Och folks föreställningar är ju också verklighet. Men i den mån en verksamhet har varit så hemlig att den inte har lämnat skönjbara spår efter sig kan den förstås inte forskas i. I häxkonstens fall borde man kanske i så fall kalla det "forskning i föreställningar om häxkonst" i stället för "pseudoforskning i häxkonst".

Sedan finns det förstås akademiker som tummar på den standarden, mer eller mindre.

Och tummar man inte på den får vi problemet att belägga att det som inte har lämnat några vetenskapligt fastställbara spår ens har funnits, hur mycket det än kanske faktiskt har funnits och det finns traditioner om det, som dock inte går att fastställa med vetenskapens höga säkerhetskrav. Det vanliga problemet med att "vanligt folk" ibland "vet mer" än de "förstockade" forskarna (som i vissa fall – inte alla – alldeles utmärkt kan "veta mer" privat).

Anmäl
2016-08-09 21:06 #165 av: Sommarek

#164 Jag menar att bara för att det är dokumenterat att folk till exempel trodde att häxor kysste djävulen på rumpan så innebär det inte att häxor gör så. Det innebär inte att det inte var sanning för de som trodde så, men det är inte renodlat akademiskt att påstå att häxor idag måste göra/kunna/vara ett eller annat på grund av vad folk trodde. Mycket av det som det vedetagna häxbegreppet på HiF är baserat på låter mer som något sexuellt frustrerade präster har fantiserat ihop på en varm sommardag,

Det hade varit mer akademiskt om det funnits bevittnade berättelser från faktistka häxor om hur de bar sig åt. 

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2016-08-09 21:16 #166 av: tarantass

#165: okej. Men jag vet inte om någon seriös forskare påstår annat än att det är utomståendes föreställningar, allt annat ytterst osäkert, svartkonstböcker oräknade då. Hela frågan om det alls har funnits något egentligt häxeri är ju milt uttryckt kontroversiell, precis som med allt annat som klassas som "övernaturligt".

Sluter man sig till vad häxor "bör" göra från berättelser av utomstående som bortom rimligt tvivel ofta har varit kristligt vidskepliga, sexuellt frustrerade som du säger, skräckslagna, torterade, mentalt förvirrade skulle jag vilja kalla det ett vanligt oakademiskt felslut, oavsett utbildning hos den som gör det. Men ja, tyvärr finns det de som gör det.

Anmäl
2016-08-09 22:24 #167 av: Sommarek

#165 Då tror jag vi är på samma bana.  ;)  Men jag menar också att det vedertagna häxbegreppet här på HiF är byggt på just sådana osäkra fakta.

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2016-08-09 23:42 #168 av: tarantass

#167: okej. :)

Och inte ovanligt, men synd. (Jag är inte jätteflitig läsare här.)

Anmäl
2016-08-10 10:24 #169 av: Bappho

#167 Det är Sommareks egna tolkning av vad som skrivs här. Det bästa är att bilda sig sin egna uppfattning. 

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2016-08-10 10:31 #170 av: Sommarek

#169 Naturligtvis är det min egna tolkning; jag har inte försökt citera någon annan som belägg för mina åsikter eller hänvisat till någon extern källa. Vet inte varför du måste påpeka att just mina åsikter är mina; det gäller väl alla som skrivit här?

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus 

Anmäl
2016-08-10 16:28 #171 av: tarantass

#169: tack för påpekandet. Jodå, jag bildar mig min egen uppfattning. Annars vore det skräp med allt annat kritiskt jag kan skriva. ;) Det kan ändå (som du säkert håller med om) vara intressant att få se andra redogöra för sina.

Anmäl
2016-08-10 16:49 #172 av: tarantass

För att spinna vidare på det där med vad man (mer vetenskapligt sett) kan veta och vad som bara är folks föreställningar kan det förstås finnas korn av sanning även i vildvuxna föreställningar. TS ger ju exempel. Frågan är bara hur den sanningen i så fall ser ut och hur många traditioner den gäller – särskilt när traditionerna inte går att kolla eftersom de (enligt uppgift) är både muntliga och hemliga och när det är möjligt att anta att de, om de har funnits, är utdöda.

Var man kan hamna när man är helt okritisk kanske illustreras tydligare om vi tänker oss att det gällde judar i stället för häxor. De beskylldes ju runt samma tid och tidigare gärna för att förgifta kristet folks brunnar, äta kristna barn, blanda deras blod i brödet och liknande. Rätt uppenbart absurda saker alltså, och inte mindre absurda för en minoritet som redan levde ett farligt liv på enskilda (jämförelsevis) välvilliga härskares nåder.

om där alls fanns några korn av sanning, vad judarna beträffade (i stället för t.ex. kristnas egen dåliga hygien vad gällde brunnarna eller djur som tog barn vad beträffar dem), måste de ha sett rätt annorlunda ut mot de rykten som bildades runt dessa eventuella korn.

Samma möjligheter måste man räkna med här. Åtminstone som utomstående.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.