Häxeri

Att hitta sin väg och våga hålla fast vid den

2010-07-13 15:49 #0 av: Ganna

På senaste tiden har det dykt upp många frågor om hur man som nybörjare lyckas reda ut “vad man är” och hur man tar sig vidare till ett tänkt nästa steg. Efter snart tjugofem år på det som blivit min väg, hoppas jag ha en del insikter och tips att bidra med.

Skogsstig

När jag tog mina första steg in i den mångfacetterade värld som inte kan definieras med lätthet, men som innefattar olika magiska och religiösa traditioner med hedniska/paganska förtecken, var Internet något som precis hade börjat dyka upp i var mans medvetande. Eftersom jag pluggade på universitet då, var jag bland de första som fick en mer avancerad inblick i det och den information som fanns att ta del av där. Jämfört med idag så var det som fanns att läsa där som en droppe regnvatten mot dagens hav av information. Det ‘tvingade' mig att inhämta information på andra sätt, via böcker men naturligtvis också via människor - och antalet böcker samt innevånare i den paganska/magiska sfären var även de mindre än idag.

Idag finns det tusentals sidor på nätet, massor av olika forum, en uppsjö böcker och en mängd människor som är en del av den här kulturen. Tyvärr har inte det inneburit att det är lättare att hitta information och lära sig något vettigt bortom det mest ytliga - och ytan verkar dessutom ha fått många att stanna i sin utveckling och skvalpa omkring som en metaforisk kotte i en strandkant mellan olika grässtrån, istället för att hitta sin väg ut på djupet. Deras öde blir ofta att endera ligga kvar där, nöjda med sin lilla del av världen, eller så tar de sig upp ur vattnet och drar vidare till nästa ‘sjö'.

Det första du måste utrusta dig med för att komma längre än strandkanten, är tålamod. Har du inget, kommer du endera att lära dig det, eller ha en frustrerad tid framför dig. I vardagen behöver vi sällan ha större mängder tålamod, mycket av det vi ska göra eller upplevelser vi söker, serveras oss. Det mesta i våra liv följer någon slags plan: först är vi små och lär oss det mest grundläggande som att gå och prata, sedan börjar vi skolan där vi klart och tydligt vet hur många år vi ska gå samt ungefär vad vi ska kunna när vi är klara. Efter att vi utbildat oss, väntar arbete, något som för de flesta är en aktivitet med fasta tider och rutiner. Men när det gäller den här vägen finns det ingen reell eller ens imaginär plan över hur du ska ta dig från start till mål - det finns inte ens en uttalad start eller, värre, ett klart mål.

Den stora friheten i detta är något som attraherar många till en början, men det är också många som faller ifrån på grund av den efter ett tag då de blir överväldigade av bristen på 'sanningar' eller allmängiltiga svar. Det är också ofta så att många tror att friheten från vanliga konventioner är en frihet att blanda som man vill, vilket bland annat gett upphov till den kökkenmödding stora delar av New Age-branschen är.

Saker kommer alltså att ta tid, det är en livsresa du ger dig ut på om du fortsätter på den inslagna vägen. Jag har träffat många kloka och erfarna människor från olika traditioner, men hur länge de än hållit på och hur stora kunskaper de än hyst, har ingen av dem sagt sig vara färdig eller fullärd.

Nästa viktiga egenskap är vetgirighet. Det gäller inte bara det specialområde som utgörs av paganism/magi, utan all form av kunskap. Specifikt skulle jag vilja anmoda dig att öva dig i följande:

  • Läsning. Även om vi alla får lära oss läsa i grundskolan, så krävs det övning och erfarenhet för att förstå en text och få ut så mycket som möjligt av den. Känns det för tungt att börja med facklitteratur, så börja med noveller och romaner så du får in läsvana om du inte redan har det.
  • Engelska. Oavsett vad du intresserar dig för, så finns det ett större utbud av böcker om du lär dig läsa engelska ordenligt, det öppnar även för att hitta fler forum som är mer specialiserade.
  • Idéhistoria. I många längre universitets- och högskoleutbildningar ingår det någon form av idéhistorisk kurs, vilket hjälper studenten att se bortom det som skrivs i litteraturen och forma en kontext, omgivning, till varje "sanning" som delges. På så sätt får man verktyg för att utvärdera det man lär sig och inte godta vad som helst.
  • Informationssökning. De flesta kan googla, men glöm inte bort biblioteket, en aldrig sinande källa till böcker om allt! Kom dessutom ihåg att du kan fjärrlåna och därmed få tillgång till mycket sällsynta böcker, sök i http://libris.kb.se/

Något många oerfarna verkar ha svårt för: ödmjukhet. Alldeles för ofta ser jag de som kommer in på ett forum, säger att de är nybörjare, ställer frågor, får svar och, om de svaren inte passar i deras världsbild, tämligen omgående blir otrevliga. Ett par veckor senare (och får man förmoda, ett par genomskummade webbsidor/böcker senare) svarar de dessutom på andra nybörjares frågor som om de varit med i svängen ett par decennier. Deras svar brukar utmärkas av två saker: tvärsäkerhet, samt att de kommer från någon sida om wicca eller pseudowicca och återrapas utan större förståelse för andemeningen. Hur många gånger har ni inte blivit bildligen dunkade i huvudet att allt kommer tillbaka exakt tre gånger, för att ge det vanligaste exemplet? Tro mig, denna brist på ödmjukhet är en av de största orsakerna till varför de flesta med erfarenhet och kunskaper avhåller sig från att svara på de grundläggande frågorna så många har; vi har helt enkelt tröttnat på alla pajaskonster från de vi försökt hjälpa.

En sak till apropå att svara på basala frågor; innan du ställer en fråga, googla den! Du ska naturligtvis inte ta de svar du hittar som absoluta sanningar, men i 9 fall av 10 hjälper det dig så mycket att du endera får svar på din fråga eller åtminstone kan ställa frågan på ett sätt som ger ett bättre och mer specifikt svar.

Självkännedom är a och o. Vet du inte vad du tycker om eller inte, samt gärna varför du tycker så, kommer du inte ens att hitta början på vägen. Vad är det som attraherar dig? Vad fick dig att söka dig till vissa sidor på nätet i första taget? Vad tror du, just nu, att du skulle vilja finna längs din väg: gudomar, magi i någon form, samhörighet med naturen, att känna dig 'speciell'? Det brukar nämligen vara ungefär det man kan utläsa att de flesta nybörjare söker. När du svarat på de frågorna, så fråga dig varför och hur. När du frågat dig det, kan du så smått börja nysta i olika vägar för att uppnå det och även ställa mer specifika frågor. Det här är en av de kärnprocesser du får upprepa under hela din resa och du kommer att få olika svar vid olika faser i ditt liv.

Läs fackböcker om olika gudomar och myter, örter, folktro och så vidare, beroende på var ditt intresse ligger. Läs böcker av auktoriteterna inom olika områden - några snabba sökningar och sedan lite efterforskningar i olika forum ger snabbt en bild kring vilka författare som är väl ansedda i sina kretsar.

Om du har en liten aning om vad du vill praktisera, så ta reda på mer om vad som är grundvalarna i den praktiken. Om det är en religiös tradition, vad är de minsta gemensamma nämnarna vad gäller tro? Vilka gudomar arbetar man huvudsakligen med? Hur ser man på det gudomliga (läs mer om det i min artikel "-ismer knutna till tro och religioner") och stämmer den synen med vad du tror? Har du blivit kallad av någon gudom att tjäna henne/honom? Vilka riter firas, när firas de, hur firas de och framför allt, varför firas de?

När det gäller magiska traditioner ställer man sig liknande frågor; vilka metoder arbetar man med? Hur anser man att magi fungerar? Vilken syn har man på etik i det magiska arbetet och stämmer det med din etik? I vilken kontext har systemet/traditionen växt fram?

Som du ser, leder alla de tidigare stegen fram till just det att ta reda på mer om vem du själv är, vad du vill och sedan vidare genom att du, om du tillgodogjort dig tipsen om hur du tillfredsställer din vetgirighet, redan vet hur du hittar och utvärderar information.

Någonstans i allt detta kanske du även får, eller redan har fått, kontakt med makterna, hur de nu ter sig för dig på din väg. Men lika gärna kan det vara så att du måste göra allt grundjobbet själv, för att vid ett senare tillfälle, när du fått en förankring i en tradition/ett system/en religion som passar dig, vara redo för att arbeta med de metoder som används för att få en (djupare) relation med de gudomar och andra makter som du funnit att du vill arbeta med.

Det här är bara grunden. Men den måste finnas där innan du kan ge dig in i en meningsfull praktik och framförallt vet du vad du vill praktisera om du gjort ett gott grundarbete. Tar du dig igenom den första perioden av vilsenhet, upptäckarglädje och hårt arbete, lovar jag att du är på god väg att hitta den väg som passar dig. Du kommer även att ha en stadigare grund att stå på i de stunder av återkommande tvivel och vilsenhet alla upplever då och då, även vi 'stofiler' som varit med i svängen ett tag.

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2010-07-13 23:31 #1 av: Vekka

Mkt, mkt bra Ganna! :)

Anmäl
2010-07-14 12:48 #2 av: lightseeker

tänkvärt och sammanfattande, Fin vägledning

Anmäl
2010-07-14 14:28 #3 av: Pagan

Mycket väl formulerat.

Anmäl
2010-07-14 15:03 #4 av: Ganna

Tack. :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2010-07-15 10:58 #5 av: silverhuldra

Jätte bra skrivet Ganna, säger som lightseeker, en bra vägledning och borde kanske läggas in (om det går) så att nya lätt kan hitta den oavsett då de hittar hit till sidan. Glad

Anmäl
2010-07-15 16:36 #6 av: dragonstar

Bra skrivet, =)

To the world you may just be one person but to one person you may be the world.


Anmäl
2010-07-17 19:25 #7 av: [Tunridan]

Ja, det var en mycket bra text Ganna.

Anmäl
2010-07-17 21:03 #8 av: AnnaGreta

Jag kan bara instämma i lovordskören. Jag befinner mig själv precis i början av min väg och kunde mycket väl blivit en sån där skvalpande kotte som du beskriver, Ganna. Efter att ha läst din text har jag kommit ett stycke längre på vägen, men ju längre jag kommer desto fler vägskäl och förgreningar tycker jag att jag stöter på. På gott och ont. Det är ju en glädje var gång man stöter på något som ger en aha-upplevelse och man känner att man är på rätt väg. Samtidigt är det frustrerande med alla återvändsgränder i form av glättig komersiell new age-litteratur och tvetydigheter. Det är väl där tålamodet kommer in. Nu börjar jag i alla fall känna mig säker på att det faktiskt finns en väg som är rätt för mig i denna värld.

Anmäl
2010-07-19 16:26 #9 av: Bodvar

Som alltid kloka ord från en klok "gumma".

Vad som slagit mig under de år jag vandrat min väg är det du berör, bristen på tålamod och ödmjukhet hos många nybörjare. (Mitt perspektiv är inte så mycket häxkonsten som sejdkonsten. Men de ligger ju inte så långt från varandra.)

Man vill gärna att allt ska gå så himla fort, att man ska bli "shaman" bara för att man gjort en trumresa eller två. Och många tycks vilja få svaren serverade på fat, utan att behöva anstränga sig själva särskilt mycket. Jag har stött på åtskilliga som velat mjölka mig på kunskap, men då tenderar jag att bli tämligen tyst. Tigandet är också en dygd.

Bland det sorglustigaste var en person som deltog i en runmagikurs och som sedan skrev en artikel i en new age-tidning som inte var annat än ett referat av vad jag sa på kursen. Och som senare framställde sig själv som en stor runmagiker.

"vi har helt enkelt tröttnat på alla pajaskonster från de vi försökt hjälpa." Så sant!

Men med detta sagt vill jag betona att de allra flesta jag mött ändå har integritet och en ärlig vilja till kunskapssökande. Och det är glädjande för en gammal gubbe att se hur personer utvecklats och skapat sig en stabil grund att stå på, och hittat sin egen väg utifrån sådant som de kan ha lärt sig av mig någon gång. Att ha varit med om att ge inspiration till andra är en stor ynnest.

Anmäl
2010-07-19 23:31 #10 av: lightseeker

fina ord, Bodvar, och tänkvärda

Anmäl
2010-07-20 00:26 #11 av: Bodvar

En annan sak som slår mig och som är ytterligt viktigt i detta sammanhang är humor och självdistans. Många människors egon och hybris tycks svälla så fort de börjar ge sig in på någon "andlig" väg.

Kan man inte garva åt sig själv och tåla att andra kanske också gör det, då ligger man ganska risigt till. Och fanatismen är inte långt borta.

 

PS #10 Tack!

Anmäl
2010-07-20 00:30 #12 av: Ganna

Återigen tack! :)

#11 Det var en bra poäng - måhända tarvas också en del två av min artikel, om hur man sållar agnarna från vet(t)et  när man söker andra att ha utbyte av i den här svängen. :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2010-07-20 00:32 #13 av: Bodvar

Vi ser fram emot denna del två!

Anmäl
2010-07-20 01:03 #14 av: Pagan

Något som heller inte får glömmas bort är att "alla är vi barn i början" och det är nog många som känner att "kan jag verkligen med att ställa denna dumma fråga" bland människor de ser upp till o.s.v. Där kommer ödmjukheten in från andra hållet. För att utvecklas behöver vi människor i vår omgivning till stöd och uppmuntran så vi vågar ställa dumma frågor och får hjälp att ta nästa steg. Alla som tror sig veta har inte drabbats av "hybris" utan är helt enkelt lite fel ute och kan behöva en knuff i rätt riktning.

Anmäl
2010-07-20 18:33 #15 av: [Tunridan]

#11 Håller med dig. Självdistans och humor är värdefulla egenskaper, som ju också gör livet lite lättare. Det gör ju också, upplever jag, att jag inte tar andras egon på så stort allvar heller. :-)

#14 Mycket bra poäng.

Anmäl
2010-07-20 18:40 #16 av: Ganna

#14 De som har vett att ha ett öppet sinne och faktiskt ta in det man svarar, brukar aldrig, enligt min erfarenhet, vara de kaxiga besserwissrarna.

Det är ingen rättighet att "bli upplärd" och jag och andra med mig som har kunskap som vi uppnått till största delen genom hårt arbete har inget intresse av att kasta ut den som pärlor till svin.

Däremot är det alltid trevligt när man stöter på någon med genuin kunskapstörst där man känner igen sin egen nyfikenhet och beredvillighet till att lägga ned sin egen tid och kraft. Tyvärr sker det allt för sällan.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2010-07-21 13:52 #17 av: Sebastian

#0 Mycket bra artikel!

#16 "Det är ingen rättighet att bli upplärd"  Så sant så det är något som förtjänas, genom tillit, arbete och mognad. Lite som akademikersnacket som varit här inne. Man börjar inte på universitetet bara för att det verkar spännande med algebra..

Anmäl
2010-07-21 14:33 #18 av: [Tunridan]

Rättigheter, vems är dem? Vem uppfinner rättigheter? Varför inte tala om ansvar istället?

Alla bär ansvar för sig själva och sin egen reaktion. Det är upp till var och en hur man bemöter andra och vilka rättigheter man anser sig själv ha. Oavsett om man är nybörjare eller gammal räv. :-)

Anmäl
2010-07-22 23:27 #19 av: Viper

#12 En del två på det temat låter alldeles utmärkt.

Jag har själv haft tankar på att skriva något liknande, då det faktiskt florerar en liten minoritet med lustiga och olustiga typer i den här svängen.

Sedan instämmer jag med alla andra: bra artikel Glad

 

Anmäl
2010-07-25 15:07 #20 av: Pilgrimen

Bra text för alla nybörjare att läsa. Det är viktigt att ta upp det där med att man aldrig blir färdig, vilket du gjorde i texten Ganna.

Det här med ödmjukhet, självdistans och humor är väldigt viktigt och som tagits upp i tråden.

Anmäl
2010-07-26 14:22 #21 av: MagicGirl

Det är ju olika hur man upptäcker vad man är, men för det flesta så tror jag att magin hittade den. så hände det för mig iaf, jag slutade även ett tag men magin hittade mig alltid på ett eller annat sätt.

Anmäl
2010-08-11 00:49 #22 av: sol2

hejhej!

jag själv är nybörjare och jag ville bara säga att den här artikeln har hjälpt mej en bra bit på vägen :)

väldigt bra skrivet!!

Anmäl
2010-09-09 11:24 #23 av: skogsbergs-anna

Jättebra skrivet Ganna! Bra för oss nybörjare att läsa. Dessutom känns det som att jag alltid kommer vara nybörjare. Inte äns när jag är 80 kommer jag att ha läst klart och ju mer man läser och utverderar desto fler frågor får man.

Anmäl
2010-09-09 11:54 #24 av: Ganna

#17, 19, 20, 22, 23 Tack!

#23 Nja, nog kommer man förbi nybörjarstadiet så småningom - men däremot tjänar vi alla på att friska upp grunderna med jämna mellanrum. Sen finns det så klart alltid nya ämnen att intressera sig för, så på så sätt är det alltid något man är nybörjare på. :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2010-09-28 02:05 #25 av: Ibbe

Bra skrivet! Idag ska allt göras och läras så fort. Prestera-leverera. fort och fel. Kurser och studier ska gå på ett par dagar i stället för längre tid. Det skummas bara på ytan.

Ödmjukhet inför livet, inför medmänniskan och allt levande verkar inte betyda något. Humor är viktigt, att kunna skratta åt sig själv, att ha roligt tillsammans.

Jag undrar alltid vad som väntar om hörnet :-)

Livet är trial and error... det är så vi växer.

Tack för ordet
... och du... take care out there!

 

Inga-Britt I-B Gustafsson

Anmäl
2010-09-28 20:30 #26 av: emsen96

En mycket bra och lärande text! Är själv nybörjare och har börjat med att testa tålamodet när det gäller att hitta bra böcker. Men tålamodet får man träna med tiden.

Men som jag sa innan: En mycket bra text!

Anmäl
2010-12-29 23:08 #27 av: Skogshumblan

Är helt stum och golvad av omtanken, kraften och visheten i din artikel.

 

Anmäl
2010-12-30 08:49 #28 av: SgtRipley

Tack för att du lyfte upp den här tråden #27, det verkar behövas.

Anmäl
2010-12-30 09:51 #29 av: Skogshumblan

Sådan klokhet och skärpa i omtanken kan aldrig vara fel, hur erfaren eller oerfaren man än är. Ödmjukhet i allt!

Anmäl
2010-12-30 12:02 #30 av: Ganna

Tack. :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2011-01-13 14:59 #31 av: hillo

Gott att läsa .Tack

Anmäl
2011-01-13 18:40 #32 av: Maggan71

Tack Genna - och tack alla andra som svarat/kommenterat och tänkt till i den här tråden!

Jag kommer tillbaka och läser mer/igen. Skrattande

Ingenting är omöjligt. Det "omöjliga" tar bara lite längre tid... Flört

Anmäl
2011-09-04 10:52 #33 av: [CinderRainfall]

bra skrivet! :)

Anmäl
2011-12-25 17:23 #34 av: [Ravenna]

Puttar upp denna värdefulla artikel.

Min hemsida Katten & Kvasten - helande, häxkonst, tarot


Anmäl
2012-01-11 13:02 #35 av: Zoraye

Knuffar upp denna fantastiska artikel och råder alla nya medlemmar med många frågor att läsa den!

Anmäl
2012-02-29 13:05 #36 av: thinkerbell

Jag tycker det här var en väldigt bra artikel Ganna, och jag håller med dig mycket mer i dessa ord än i artikeln om ordet häxa :). Dock tycker jag mig ana att du inte är så glad i det här med Wicca över huvud taget ;). Vill bara ha sagt att det där med att allt kommer tillbaka tre gånger har jag absolut inte blivit dunkad i huvudet med, snarare tvärtom har de erfarna jag pratat med gjort klart för mig att det är väldigt öppet för tolkning och att många wiccaner inte tror på det över huvud taget.

 

För övrigt så vill jag säga att jag håller med #14 som bara den! Nu kanske jag själv inte framstod som särskilt ödmjuk i dina (Gannas) ögon i den andra artikeln (om ordet häxa), men då vill jag understryka att det, som jag sa, handlade om ord över huvud taget för mig (vilket jag anser mig vara väldigt bekant med) och inte själva häx-grejen (som jag däremot villigt erkänner att jag har oooäändligt mycket kvar att lära om). Vad jag vill ha sagt är att ödmjukheten måste komma från båda hållen och att de som vet svaren delar med sig av dem på ett just ödmjukt sätt och inte på ett vis som får det att låta som om undraren är korkad. En del gånger har jag sett yngre fråga om saker och fått mindre trevliga svar tillbaka, och jag anser att det bara är onödigt.

Anmäl
2012-03-01 12:14 #37 av: Ganna

#36 Jag har inte något emot wicca som sådant. Däremot är det den nyhedniska religion/företeelse som spritts och även förvandlats mest.

Särskilt det som gått vägen via USA ligger långt från ursprunget och det är t.o.m. så att uttrycket "British Traditional Wicca" har myntats för att hålla isär de ursprungliga, initiatoriska traditionerna från den myriad av nya traditioner vars grundvalar och uttryck avviker tämligen kraftigt från de äldre.

Ju längre från ursprunget de avvikt, desto större risk att de är ytliga och utslätade och de är egenskaper jag inte gillar.

 

Vad gäller ödmjukhet så är förhållandet frågeställare - möjlig svarare synnerligen ojämlikt eftersom de två grupperna har olika agendor.

De som är erfarna nog har insett att de inte har varken tiden, energin eller intresset att svara på alla frågor från nybörjare (som dessutom i 9 fall av 10 snabbt skulle få sitt svar av en googling eller sökning på aktuellt forum). Så när svar ges, ges de ofta på ett mycket rakt och direkt sätt. I en värld av sociala forum där det som sägs oftast lindras in i mildrande trevligheter, smileys och små hjärtan, uppfattas direkta, raka svar där den som svarar utan prut står för det den säger, förvånansvärt ofta som otrevliga.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-03-01 12:38 #38 av: Zoraye

Återigen klockrent Ganna!

Anmäl
2012-03-01 12:47 #39 av: Ganna

#38 Tack. :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-03-31 18:05 #40 av: [Baubo]

Bra artikel Ganna!

Kan säga för min egen del att jag själv gått en lång väg och nu äntligen känner att jag går på den väg som är min. Det är ca 18 år sen jag hittade begreppet häxa och häxkonst och kände en stor lättnad av att ha funnit något som beskrev det jag upplevt och trodde. Sen tog det mig väldans många år att förstå att jag inte var en häxa, jag började kalla mig för olika saker allt för tidigt. Nuförtiden har jag ett namn på mig själv, men bara på finska. Häxa är inte riktigt samma sak som finskans "noita". Har läst otroligt mycket och lättast har varit att finna det som inte passar mig. Men, genm att sålla bort allt det som kändes fel så hittde jag äntligen kärnan.

Har inte mycket erfarenhet av att "vägleda" nybörjare, men det lilla jag har, har verkligen visat att tålamod är den största stötesten de fleata verkar ha. Bara det att jag råder att till en början göra bara små "övningar", men varje dag, får dem att rygga tillbaka och säga ungefär "jag har inte tid, tålamod eller koncentrationsförmåga". Jag hade inte heller tålamod eller koncentratinsförmåga till en början, men tid hade jag och har därigenom lärt mig tålamod och koncentration! Jag undrar varför dessa personer äns ber om hjälp när de i själva verket inte verkar ha något intresse över huvudtaget? Så ge er tid, man kan lära sig närapå vad som helst bara man ger sig tid. Själv är jag lycklig över att jag fotfarande har en hel värld att utforska!

Anmäl
2012-03-31 19:10 #41 av: Ganna

#40 Tack! Det skulle vara intressant att få höra mer om begreppet "noita" från en som har det språket som modersmål. Jag antar att det är besläktat med samiskans "noaidi"? Det gläder mig alltid att se att det finns fler som uppmärksammar att termerna (även på andra språk) inte helt beskriver samma praktik.

Jo, tålamod och uthållighet är egenskaper det råder brist på idag. Allt ska gå fort, lätt och samtidigt vara exklusivt. Men det är väl så när det som värderas högst är yta, rent generellt i samhället överlag?

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-04-01 11:45 #42 av: [Baubo]

Ja du, inte lätt att ge en kort beskrivning på "noita", men ska försöka plocka ut några av de viktigaste punkterna. Språkligt är det besläktat med samiskans "noaidi", men i praktiken så har det mer gemensamt med siberisk shamanism.

För det första handlar det om naturtro och förfädersdyrkan. Kraft fås från naturen och dess väsen, och från förfäder som man genom besvärjelser "höjer" från dödsriket. Tron på ordets kraft är en av de viktigaste sakerna. Genom sång och besvärjelsesånger har man kontakt med andar och också makt över dem. De viktigaste besvärjelserna är "födelse"-besvärjelser; om man vet hur tex. ett djur eller en företeelse som sjukdom fötts och uttalar födelseberättelsen så kan man behärska företelsen. Såklart hade dessa effekt endast om den rätta personen med rätt vetskap och tillräckligt mycket kraft uttalade dem. Dessutm finns det hemliga kraftord som inte alla vet, dessa får man reda på endast genom att resa till rätt ställe i andevärlden.  Kalevala har exempel på dessa besvärjelser, men de är ganska "förkristnede"(och de hemliga kraftorden finns inte med). Intressant är att i Tuva, Siberien har deras shamanska sånger samma versmått som de finska sångerna och besvärjelserna som kallas Kalevalameter.

Kanske jag borde skriva en artikel om detta... Dethär var ju bara lite av vad det handlar om, och jag vet inte om det riktigt gav nån bild på det hela. En shamansk tradition är det alltså. Men fråga på om det är nåt speciellt ni undrar.

Anmäl
2012-04-01 15:09 #43 av: [Ravenna]

#42 Så intressant Baubo och ja, skriv en artikel! Det hade varit spännande att läsa. :-)

Min hemsida Katten & Kvasten - helande, häxkonst, tarot


Anmäl
2012-04-01 16:18 #44 av: Bappho

#42 Jätteintressant!! Ja, skriv, skriv... :-)

Sajtvärd för Häxor iFokus
Mina bloggar: ALBA CORAX och KARTOMANTI
Spår i Lenormand: Eyskogamork@hotmail.com

Twitter: Alba Corax

Anmäl
2012-04-01 16:44 #45 av: dennas

# 42

Ja, skriv!!

Det låter ju hur spännande som helst!

Anmäl
2012-04-01 21:46 #46 av: [Baubo]

Vad kul att ni är intresserade :) Får väl skriva lite då, men ni får vänta för jag har väldigt lite tid till det..

Anmäl
2012-04-01 22:08 #47 av: [Ravenna]

Det är helt okej. Den som väntar på något gott och allt det där. :-)

Min hemsida Katten & Kvasten - helande, häxkonst, tarot


Anmäl
2012-04-02 08:06 #48 av: Ganna

#42 Tack! Jag vill gärna också läsa mer, naturligtvis - i så hög grad som du kan/vill berätta. :)

För några år sedan var jag på en föreläsning om den skogsfinska kulturen (vi har ju finnmarker här i Västerdalarna/omgivande landskap) och dess folktro. Den mannen talade också om ett schamanskt arv, men tyvärr tror jag han var för dåligt insatt i grundforskning om schamanism och även folktro, för hans presentation av vad det hela var, doftade snarare av Harners "kärnschamanism" än något som liknade det du beskriver. Samma sak med folktron, det han presenterade var inte avvikande från den folktro man finner i den svenska kulturen.

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-04-02 13:50 #49 av: Kuutar

#42 Det ska bli kul att läsa din artikel sedan!

Anmäl
2012-04-02 15:20 #50 av: [Baubo]

#48 Ja, vad jag kan och vill berätta, där får man ju tänka efter noga. Visst är jag för att dela med sig, men ändå förundrar jag mig väldigt över den nu-varande trenden att man ska dela med sig av all kunskap. Så är det ju bara inte, vissa saker hålls hemliga av orsak. Man måste för det första ha en bra grund överhuvudtaget för att förstå den information man tilldelas, annars kan det gå riktigt illa. Och den grunden bygger man bara med hårt arbete och dedikation. Det handlar inte om att vilja verka mystisk eller att man upphöjer sig.

Sen kom jag på att en "noita" iofs också är en "häxa" åtminstone enligt din artikel, alla punkter uppfylls. Men ändå, det är skillnad på tradition och jag är just en traditionell finsk häxa- alltså perinne-noita. Jaja, nu blir det lite ordkluvning igen.

Sist och slutligen vill jag säga om detta att finna sin egen väg. Det handlar inte alltid om val heller, för mig var det vägen som fann mig. Kan säga som så att jag inte hade som största intresse att börja utöva nån dammig gammal tradition, verkade inte så verst coolt i mina unga, protesterande punkar-ögon. Nåt mycket häftigare skulle det vara! Men, så kom en dag då jag inte längre kunde springa ifrån det som var efter mig (som dessutom visade sig vara ur-häftigt vid närmare inspektion :D ). Och nu ångrar jag mig verkligen att jag inte tog lärdom av min mormorsmor när hon var i livet, alla andra har vänt ryggen till traditionen (som jag också försökte göra...). Hon var den sista i släkten. Hade varit mycket lättare att lära sig av någon levande, ni vet... Naturligtvis är jag inte den ända utövaren i världen, det vore ju löjlit att tänka så, men kan inte låta bli att tänka mig hur fint det hade varit att få lärdom av just nån i släkten. Med detta vill jag bara säga att det man söker ofta ligger så nära att man inte ser, eller vill se, det. Så ta en bra till i er omgivning, det ni söker kanske är mycket lättare hittat än ni tror.

Anmäl
2012-04-02 15:53 #51 av: Ganna

#50 Jag håller med dig fullständigt apropå vad man delar med sig och till vem. Idag verkar detta vara något av det värsta man kan göra, dvs välja att inte dela med sig av kunskap till vem som helst som begär den, eller tro att den "försvinner" för att den inte är allmänt tillgänglig.

Klyv på, jag är ju av åsikten att bara för att termerna används för att översätta varandra, innebär inte det att de verkligen är ekvivalenta. :)

 

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2012-04-03 00:01 #52 av: exigo

Jag gillar det ni skriver!

Kunskap till nytta och ledning för den ene till förfång och förgång för den andre. Kunskap är inte till för alla, därför att kunskap och klokskap hos den ena är till dårskap för den andre.

Så var försiktig med vad ni lär ut till olika personer...

Tack för mycket välskriva råd

Anmäl
2013-02-13 10:39 #53 av: Glamourhäxan

Hej Ganna!

Ditt inlägg var helt fantastiskt!  Jag håller med alla tidigare svarare!

En sak som hände mig när jag började min resa, var att omvärlden skulle styra in mig på vägar för att de behövde en lärare -samtidigt som samma personer påstod att de hade övernaturliga gåvor som såg hur jag skulle arbeta. Vilket visade sig vara helt fel och åt skogen galet! Jag själv var alldeles ny och visste inte hur jag skulle förhålla mig till detta. Vägen blev väldigt jobbig för jag kände hela tiden att jag var något annat än det omvärlden sa att jag var! 

Det jag ville komma till var att svaret finns inom oss, som negativa känslor och positiva känslor - Om man mår dåligt av något - Släpp! Om man mår bra - behåll! När jag avslutade den världen som tvingades på mig som inte var bra för mig så var det ångestladdat i månader, jag vacklade fram och tillbaka. Det var inte ett klart beslut, utan det var en process. Efter att jag avslutade så var allt tomt och ensamt! Sedan efter ett par veckor kom längtan och då förstod jag att jag var häxa, som alltid har legat i det undermedvetna och försökt att komma upp. Men på grund av förvirring så fick det inte plats. Det tar tid att förstå vem man är. Det krävs kunskap, boklig läsning, studier och hitta information precis som du skrev Ganna. 

Tack vare ditt inlägg och att du har fått så många läsare så känner jag mig tacksam över att det finns människor som du Ganna, som hjälper andra så att de inte hamnar i samma helvete som jag var i. 

Nu när jag har hittat rätt i livet så känns det som att leva under sommarhalvåret, då solen skiner, sommarvärmen är härlig och hela världen blommar som bäst. 

Hade från början tänkt att skriva att jag tyckte inlägget var bäst! Sedan blev det såhär! Ja ja!

Hälsningar Glamourhäxan


Anmäl
2013-02-13 13:51 #54 av: dennas

# 50

Vem beskriver en noita bäst anser du? Har du nåt bra lästips, företrädesvis på svenska, men engelska går bra. Finska går inte så hyvää tyvärr.

Anmäl
2013-02-13 15:41 #55 av: [Ravenna]

#54 Dennas, Baubo verkar ha lämnat forumet, tyvärr.

Min hemsida Katten & Kvasten - helande, häxkonst, tarot


Anmäl
2013-02-13 17:58 #56 av: dennas

#55

Vad trist!

Tack för informationen!

Anmäl
2013-02-13 18:29 #57 av: Ganna

#53 Tack och bock! :)


~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2013-02-14 15:04 #58 av: Glamourhäxan

#57

Varsågod och Nig 

Anmäl
2013-06-03 13:21 #59 av: Orkanmakaren

Tack för tipsen! :3

Anmäl
2016-04-01 12:57 #60 av: Oona

Ganna, Vilken utmärkt artikel......hamnade här bara och läste, insåg att jag läst den förut för några år sedan men den tåls i högsta grad läsas ooommmm och upprepas.
Tack så mycket.

Anmäl
2016-04-01 14:40 #61 av: Ganna

#60 Tack själv! :)

~*~ Trolldom och Nordisk folkmagi  www.tunridacraft.com - Min djupt sovande blogg ~*~

Anmäl
2016-07-17 17:33 #62 av: Sagaliten

Infaller i samklang med alla som prisar denna artikel Ganna och är tacksam för att du trots dina kanske inte allt för positiva erfarenheter av nybörjare tar dig tid att dela med dig av din kunskap och dina råd.

Anser att man aldrig ska ta saker för givet utan vara tacksam om personer hjälper och delar sin kunskap och kan hjälpa en själv om så med tips och råd, men såklart måste man först söka själv. I andra områden där jag är mer kunnig har jag varit i samma sits, kanske inte så mycket med otrevlighet, men man tröttnar på att säga samma sak om och om och om igen så där ligger kanske lite också när man vet att frågan ställts femhundranittioelva ggr innan.

Tycker det är otroligt tråkigt att så många tycks mötts av tråkiga attityder av folk. Det är ju saker som försöker för alla de som faktiskt värdesätter allt man kan ta till sig för att skapa "sin sanning"

Tycker det är bra med rak kommunikation utan massa "lullull" så gillar det du skriver, så jag med övriga säger tack 😊

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.